Όρος στο γλωσσάριο:

Μέτρα διασφάλισης

Μέτραδιασφάλισης μπορούν να ληφθούν όταν ένας κλάδος παραγωγής επηρεάζεται από μια απρόβλεπτη, απότομη και αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών ενός δεδομένου προϊόντος και δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται από τους παραγωγούς να προσαρμοστούν αμέσως στη μεταβαλλόμενη εμπορική κατάσταση. Διαφέρει από τα μέσα αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων ως προς το ότι δεν αντιμετωπίζει τις αθέμιτες εμπορικές εισαγωγές, με αποτέλεσμα να ισχύει για όλες τις χώρες που εξάγουν το προϊόν.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις