Term uit de woordenlijst:

Vrijwaringsmaatregelen

Vrijwaringsmaatregelen kunnen worden genomen wanneer een bedrijfstak wordt getroffen door een onvoorziene, sterke en plotselinge toename van de invoer van een bepaald product en van producenten redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij zich onmiddellijk aan de gewijzigde handelssituatie aanpassen. Het verschilt van de antidumping- en antisubsidie-instrumenten in die zin dat zij geen betrekking heeft op oneerlijke invoer en dus van toepassing is op alle landen die het product uitvoeren.

Deze pagina delen:

Snelle links