Term fra ordlisten:

Beskyttelsesforanstaltninger

Der kan træffesbeskyttelsesforanstaltninger, når en erhvervsgren påvirkes af en uforudset, kraftig og pludselig stigning i importen af en given vare, og producenterne ikke med rimelighed kan forventes straks at tilpasse sig den ændrede handelssituation. Den adskiller sig fra antidumping- og antisubsidieinstrumenterne ved, at den ikke omhandler import, der handles illoyalt, og således finder anvendelse på alle de lande, der eksporterer varen.

Del denne side: