Téarma gluaise:

Bearta coimirce

Is féidir beartacosanta a dhéanamh nuair a chuireann méadú gan choinne, géar agus tobann ar allmhairí de tháirge ar leith isteach ar thionscal agus nach féidir a bheith ag súil leis go réasúnta go rachaidh táirgeoirí in oiriúint láithreach do staid na trádála atá ag athrú. Tá sé difriúil ó na hionstraimí frithdhumpála agus frith-fhóirdheontais sa mhéid is nach ndéileálann sé le hallmhairí a thrádáiltear go héagórach, agus dá bhrí sin tá feidhm aige maidir le gach tír a onnmhairíonn an táirge.

Roinn an leathanach seo: