Sõnastiku mõiste:

Kaitsemeetmed

Kaitsemeetmeid võib võtta, kui teatavat tööstusharu mõjutab teatava toote impordi ettenägematu, järsk ja järsk kasv ning tootjatelt ei saa põhjendatult eeldada, et nad kohaneksid kohe muutunud kaubandusolukorraga. See erineb dumpingu- ja subsiidiumivastastest meetmetest selle poolest, et see ei käsitle ebaõiglaselt kaubeldud importi, mistõttu seda kohaldatakse kõikide toodet eksportivate riikide suhtes.

Jagage seda lehte: