Term fra ordlisten:

Konnossement

Dokument, der repræsenterer transportkontrakten mellem afskiberen og transportøren. Den er også bevis for, at varen er ejendomsretten.

Del denne side:

Genveje