Речник на термините:

Коносамент

Документ, представляващ транспортния договор между товародателя и превозвача. То също така представлява доказателство за собственост върху стоките.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки