Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Коносамент

Документ, представляващ транспортния договор между товародателя и превозвача. То също така представлява доказателство за собственост върху стоките.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки