Όρος στο γλωσσάριο:

Φορτωτική

Έγγραφο που αντιπροσωπεύει τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του φορτωτή και του μεταφορέα. Αποτελεί επίσης απόδειξη της κυριότητας των εμπορευμάτων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις