10 december 2021

Armenien forlader GSP-ordningen inden 01/01/2022

Fra den 1. januar 2022 vil Armenien blive udelukket fra den generelle præferenceordning (GSP) i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/114, da det af Verdensbanken er blevet klassificeret som højere middelindkomstland i 2018, 2019 og 2021.

I henhold til forordning (EU) 2018/148 er Armenien derfor ikke længere berettiget til status som GSP-begunstiget land.

Som følge af at Armenien ophører med at være GSP-begunstiget, bør landet også ophøre med at være et GSP ± begunstiget land i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 978/2012.

Yderligere oplysninger kan findes på:

Del denne side: