Συχνές ερωτήσεις:

Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;

Ο εμπορικός μου βοηθός για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις είναι η πιο πρόσφατη επέκταση της Access2Markets. Παρέχει δωρεάν πληροφορίες στις εταιρείες της ΕΕ σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούν όταν εξάγουν υπηρεσίες σε αγορές εκτός της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια εταιρεία της ΕΕ για την εξαγωγή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αγορές εκτός της ΕΕ, με τρεις τρόπους παροχής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες. Οι πληροφορίες είναι επί του παρόντος διαθέσιμες για νομικές υπηρεσίες και ναυτιλιακές υπηρεσίες στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για λογιστικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τομείς των υπηρεσιών και οι χώρες που καλύπτονται θα επεκταθούν σταδιακά.

Οι πληροφορίες που διατίθενται στον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες επικαιροποιούνται μία φορά το χρόνο.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις