Otsetranspordi- või manipuleerimisvastased eeskirjad

Isegi kui teie toode on päritolustaatusega (st vastab põhireeglitele ja selle sätetele), peate siiski kontrollima, kas toode saadeti päritoluriigist ja saabus ELi, ilma et sellega oleks manipuleeritud teises riigis, välja arvatud üksnes toimingud, mis on vajalikud toote seisundi säilitamiseks.

Peate kontrollima selle teemaga seotud eritingimusi ja dokumente, mis on vajalikud, et tõendada selle reegli täitmist, mis on sätestatud asjakohastes päritolureeglites.

Jagage seda lehte: