Üritused Access2Markets

Access2Markets Road Show 2021 (Access2Markets Road Show 2021)

 • 2021. aasta septembrist detsembrini edendab Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat Access2 Marketketsit ning ELi kaubanduslepingutest saadavat kasu äri- ja kaubandusmessidel.
 • Eesmärk on suurendada teadlikkust Access2 turgudest ja ELi kaubanduslepingutest tulenevast kasust, tehes koostööd ettevõtjate esindajatega, eelkõige VKEdega, ning pakkudes nende konkreetsetele ärivajadustele kohandatud esitlusi. Kohalviibimine hõlmab stendi ja enamikul juhtudel ka avalikku esitlust konverentsi programmi osana.
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud kauplemisest väljaspool ELi piire ja avastavad, kuidas kasutada Access2 Marketket’i
 • Lingid üritustele:

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandusläbirääkimiste seeria

Kaubanduse ja investeeringute edendamine tervishoiusektoris – COVIDi-järgne aeg

 • 21. oktoober 2021 kell 17,00-18,30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Hispaania, YouTube’i loodud subtiitrid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispoliitika rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad arutavad uusi koostöö- ja investeerimisvõimalusi tervishoiusektoris pärast COVID-19 kriisi, sealhulgas biomeditsiini arendamist, kliinilisi katseid ja farmaatsiatoodete tootmist. Täielik päevakord (hispaania keeles)
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise asutused ja riigihangetega tegelevad asutused ning teised Kesk-Ameerika kaubandusest huvitatud asutused
 • Link üritusele: YouTube’is

Virtuaalne suulise tõlke koolitus

Access2Markets Seminar

 • 17. november 2021 kell 9.00-11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega sloveeni, itaalia ja leedu keelde (kinnitamisel)
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordisektsioonid, tõkked, ühtne sisenemispunkt, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahend, Access2Procurement ja Q&A sessioon
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas Access2 Marketketsi kasutada

Registreeruge lingi kaudu

 

Hiljutised sündmused

Selleks et Euroopa ettevõtted saaksid algatuse kiiresti kasutusele võtta, korraldab Euroopa Komisjon ettevõtlusorganisatsioonidele ja olulistele teabelevitajatele mitmeid esmaseid koolitusüritusi Access2Market’i teemal.

Pärast üritusi tehakse kättesaadavaks salvestisi ja PowerPointi esitlusi sisaldavad koolituspaketid, et aidata teil korraldada oma koolitusi Access2Marketi kasutamise kohta.

 

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandusläbirääkimiste seeria

Roheline riigihange

 • September 2021 kell 17,00-18,30 Kesk-Euroopa suveaja järgi, Brüssel
 • Keel: Hispaania, YouTube’i loodud subtiitrid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispartnerluse rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: Üritus toob kokku ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad, et arutada ja vahetada parimaid tavasid jätkusuutlike riigihangete arendamise kohta Kesk-Ameerikas, võimaldades ELi ettevõtjatele paremat juurdepääsu ELi ja Kesk-Ameerika assotsieerimislepingust tulenevatele riigihankevõimalustele. Ürituse täielik kava
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise asutused ja riigihangetega tegelevad asutused ning teised Kesk-Ameerika kaubandusest huvitatud asutused
 • Link üritusele: YouTube’is


Virtuaalne suulise tõlke koolitus

Access2Markets ja ROSA seminar

 • September 2021 kell 9.00-11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega hollandi, slovaki, eesti, horvaadi ja bulgaaria keelde ja keelest (kinnitamisel)
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordisektsioonid, tõkked, ühtne sisenemispunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Q&A sessioon
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas Access2 Marketketsi kasutada

Registreerimine on lõppenud

 

Koolitusseminar

Juurdepääs turgudele ELis ja mujal – ettevõtjatele orienteeritus

 • 27. mai 2021 kell 14,00-16,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega prantsuse, saksa, itaalia, poola, portugali ja hispaania keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Osana ELi veebiseminarist „Open4Business“ tutvustab kaubanduse peadirektoraat otsekohe portaali Access2Markets. Muud veebiseminaris käsitletavad teemad on Euroopa ettevõtlusvõrgustik (EEN) ja klastrid. Veebiseminaride sarja täisprogramm on kättesaadav internetis.
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas Access2 Marketketsi kasutada
 • Viide teatele: Twitteris

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Poola seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Bulgaaria seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Registreerimine on lõppenud.

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus suulise tõlkega

 • 27. aprill 2021 kell 9,00-11,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega hispaania ja itaalia keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Uue portaali – Access2Markets – otsereis, Q&A sessioon
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas Access2 Marketketsi kasutada

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Tšehhi õpikoda

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Kreeka seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 14. aprill 2021 kell 9,00-13,00 EET, Kreeka (08,00-12,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keel: Kreeka
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Kreekas ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Kreeka ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Viide teatele: Euroopa Komisjoni esindus Kreekas Enterprise Europe Network Kreekas Twitteris

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Prantsusmaal

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 23. märts 2021 kell 13,30-17,30 Kesk-Euroopa aja järgi, Prantsusmaa
 • Keel: Prantsuse
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Prantsusmaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Prantsusmaa ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Lingid teadetele: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network Prantsusmaal

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Soomes

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 17. märts 2021 kell 9,00-13,00 EET, Soome (08,00-12,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keel: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Soomes ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Soome ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Lingid teadetele: Euroopa Komisjoni esindus Soomes Twitter LinkedIn

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Ungari seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 10. märts 2021 kell 9,00-13,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Ungari
 • Keel: Ungari
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Ungaris ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Ungari ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Lingid teadetele: Euroopa Komisjoni esindus Ungaris Twitter LinkedIn Facebookis

Registreerimine on lõppenud.

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus suulise tõlkega

 • 25. veebruar 2021 kell 9,00-11,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega hispaania, rootsi, läti, slovaki ja sloveeni keelde.
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Uue portaali – Access2Markets – otsereis, Q&A sessioon
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas Access2 Marketketsi kasutada

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Taani seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 24. veebruar 2021 kell 9,00-13,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Taani
 • Keel: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Taanis ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Taani ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Lingid teadetele: Euroopa Komisjoni esindus Taanis LinkedIn Facebookis

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Madalamaades

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 9. veebruar 2021 kell 9,00-13,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Madalmaad
 • Keel: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Madalmaade ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Lingid teadetele: Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades Twitteris

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamine Rumeenia seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 29. jaanuar 2021 kell 9,00-13,00 EET, Rumeenia (08,00-12,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keel: Rumeenia
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Rumeenia ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Viide teatele: Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias

Registreerimine on lõppenud.

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus suulise tõlkega (Interactio)

 • Jaanuar 2021 kell 9,00-11,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega horvaadi, eesti, itaalia, leedu ja portugali keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets otsereis Q&A sessiooniga
 • Sihtrühm: Ettevõtted, ettevõtlusorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas Access2 Marketketsi kasutada

Registreerimine on lõppenud.

Koolitajate koolitamise seminar Iirimaal

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 9. detsember 2020 kell 9,00-13,00 GMT, Iirimaa (10,00-14,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keel: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Iiri ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Link teavitamisele ja registreerimisele: Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal

Registreerimine on lõppenud.

Koolitage Austria koolitajate õpikoda

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Detsember 2020 kell 9,00-13,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Austria
 • Keel: Saksa
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Austrias ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Austria ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Viide teatele: Twitteris

Registreerimine on lõppenud.

Koolitage koolitajate õpikoda Saksamaal

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • November 2020 kell 9,00-13,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Saksamaa
 • Keel: Saksa
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Saksamaa ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised teabelevitajad
 • Viide teatele: Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal

Registreerimine on lõppenud.

Tee taastumiseni – Väikeettevõtjate mõjuvõimu suurendamine rahvusvaheliseks kaubanduseks

Poliitiline vastus pandeemiajärgsele majandusele

 • Oktoober 2020 kell 8,00-14,00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Pressiteade
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjon, kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets’i ametlik avakonverents. Juhtiva asepresidendi ja kaubandusvoliniku Valdis Dombrovkise avakõne. Kaubanduse juhtiva järelevalveametniku Denis Redonneti kõne CTEO missiooni ja töökava kohta ning komisjoni ettekanne uue Access2 Marketketsi platvormi kohta.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid