Üritused „Access2Markets“

Eelseisvad üritused 

Selleks et Euroopa ettevõtjad saaksid need kiiresti kasutusele võtta, korraldab Euroopa Komisjon ettevõtlusorganisatsioonidele ja olulistele arvamuskujundajatele rea koolitusüritusi „Access2Markets“.

PowerPointi esitlused tehakse kättesaadavaks pärast üritusi, et aidata teil korraldada oma koolitusi Access2Markets’i kasutamise kohta.

Access2Markets seminar – Journée d’accès au marché – JAM 2023

Virtuaalne koolitus- ja teabejagamisüritus, mis korraldatakse koostöös Direction Générale du Trésor’iga (DGTrésor)

Toimunud üritused

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus
 

 • Veebruar 2023 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise keel, suuline tõlge FR – CS, ES, ET, SK
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Selgitus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Minu kaubandusassistent hangetes, My TradeAssistant for Services and Investment ning küsimuste ja vastuste voor
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja kõik teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus

 • November 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Selgitus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Minu kaubandusassistent hangetes, My TradeAssistant for Services and Investment ning küsimuste ja vastuste voor
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • September 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise keel, suuline tõlge IT-sse – CS – LT – LV – HU
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Selgitus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Minu kaubandusassistent hangetes, My TradeAssistant for Services and Investment ning küsimuste ja vastuste voor
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • Juuni 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi 
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Selgitus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Minu kaubandusassistent hangetes ning küsimuste ja vastuste voor
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on lõppenud
   

Access2Markets seminar

Korraldatud koostöös ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskusega

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • Aprill 2022 kell 10.30–11.30 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskus ja Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste voor.
 • Sihtrühm: Kõik ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i nende jaoks, kes on huvitatud Jaapani turule sisenemisest, kasutades ära ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingut.
 • Teave ürituse kohta leiate siit


Access2Markets seminar

Korraldatud koostöös eesistujariigi Prantsusmaaga

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • Aprill 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Prantsuse 
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat koostöös eesistujariigi Prantsusmaaga
 • Lühikirjeldus: Selgitus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste voor
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • Veebruar 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise keel koos suulise tõlkega FR-DE-EN-ES-PL-RO keeles
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Selgitus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste voor
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on lõppenud

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandusläbirääkimiste seeria

Säästev logistika ja transport Kesk-Ameerikas: väljakutsed ja võimalused

 • Detsember 2021 kell 16.00–17.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keele järgi: Hispaania, YouTube lõi subtiitrid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispartnerluse rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad arutavad säästva logistika ja transpordi arendamist piirkonnas, tutvustades projekte ja võimalusi ELi ettevõtetele.
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise ametlikud asutused ja institutsioonid, mis tegelevad Kesk-Ameerika liikuvuse, transpordi ja logistikaga
 • Lingid: YouTube’i päevakord

Seminar ICEX Españaga

Access2Markets, ROSA ja Access2Procurement koolitus

 • Detsember 2021 kell 10.00–11.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel ja Madrid
 • Access2Markets’i, selle erinevate impordi- ja ekspordilõikude, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement’i ning küsimuste ja vastuste vooru selgitamine ja otsereis
 • Keele järgi: Hispaania
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • November 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise keel, suuline tõlge sloveeni, itaalia ja leedu keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Selgitus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste voor
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Registreerimine on lõppenud

Veebiseminari Access2Markets tutvustus

 • November 2021 kell 11.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: ZENIT; Euroopa ettevõtlusvõrgustik NRW; Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: MEDICA tervishoiumaaklerite ürituse raames pakuvad korraldajad esitlust portaalis Access2Markets, selle vahendeid ja hüvesid ning küsimuste ja vastuste vooru.
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid

Access2Markets Road Show 2021

 • 2021. aasta septembrist detsembrini edendab Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat Access2Markets’i ja ELi kaubanduslepingutest saadavat kasu äri- ja messidel.
 • Eesmärk on suurendada teadlikkust Access2Markets’ist ja ELi kaubanduslepingutest saadavast kasust, tehes koostööd ettevõtjate esindajatega, eelkõige VKEdega, ning pakkudes nende konkreetsetele ärivajadustele kohandatud esitlusi. Kohalviibimine hõlmab stendi ja enamikul juhtudel ka avalikku esitlust konverentsiprogrammi osana.
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud kauplemisest väljaspool ELi piire ja avastavad, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Lingid üritustele:

Veebiseminari Access2Markets tutvustus

 • November 2021 kell 13.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Dublini kaubanduskoda
 • Lühikirjeldus: Tagasinõudmiste seeria raames: Tarneahela ja logistika üritus, korraldajad pakuvad lühiülevaate portaalist Access2Markets, selle töövahenditest ja eelistest.
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandusläbirääkimiste sari

Kaubanduse ja investeeringute edendamine tervishoiusektoris – COVIDi-järgne ajastu

 • Oktoober 2021 kell 17.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keele järgi: Hispaania, YouTube lõi subtiitrid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispoliitika rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad arutavad uusi koostöö- ja investeerimisvõimalusi tervishoiusektoris pärast COVID-19 kriisi, sealhulgas biomeditsiini väljatöötamist, kliinilisi uuringuid ja farmaatsiatoodete tootmist. Täielik päevakord (hispaania keeles)
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise asutused ja riigihangetega tegelevad institutsioonilised organid ning muud Kesk-Ameerikas kauplemisest huvitatud isikud
 • Link üritusele: YouTube

Access2Markets ja ROSA seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • September 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keele järgi: Inglise keel, suuline tõlge hollandi, slovaki, eesti, horvaadi ja bulgaaria keelest
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevad impordi- ja ekspordilõigud, tõkked, ühtne kontaktpunkt, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahend, küsimuste ja vastuste sessioon
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Registreerimine on lõppenud

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandusläbirääkimiste seeria

Roheline riigihange

 • September 2021 kell 17.00–18.30 CEST, Brüssel
 • Keele järgi: Hispaania, YouTube lõi subtiitrid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispartnerluse rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: Üritusel osalevad ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad, et arutada ja vahetada parimaid tavasid seoses säästvate riigihangete arendamisega Kesk-Ameerikas, andes ELi ettevõtetele parema juurdepääsu ELi ja Kesk-Ameerika vahelisest assotsieerimislepingust tulenevatele riigihankevõimalustele. Ürituse täielik kava
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise asutused ja riigihangetega tegelevad institutsioonilised organid ning muud Kesk-Ameerikas kauplemisest huvitatud isikud
 • Link üritusele: YouTube

Juurdepääs ELi ja kolmandate riikide turgudele – ettevõtjate suunitlus 

Koolitusseminar

 • Mai 2021 kell 14.00–16.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keele järgi: Inglise keel, suuline tõlge prantsuse, saksa, itaalia, poola, portugali ja hispaania keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni majanduskasvu ja majanduskasvu peadirektoraat/kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: ELi Open4Business veebiseminari sarja „Uus kompass VKEdele“ raames tutvustab kaubanduse peadirektoraat portaali Access2Markets otseülekandena. Teised veebiseminaris käsitletud teemad on Euroopa ettevõtlusvõrgustik (EEN) ja klastrid. Veebiseminaride sarja täielik programm on kättesaadav internetis.
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Link teadaandele: Twitter

Koolitada koolitajaid Poola seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitada koolitajaid Bulgaaria seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitusseminar

Virtuaalne ettekanne suulise tõlkega

 • Aprill 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keele järgi: Inglise keel, suuline tõlge hispaania ja itaalia keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Uue portaalireaalajas ekskursioon – Access2Markets – küsimuste ja vastuste sessiooniga
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Koolitada koolitajaid Tšehhi õpikojas

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitada koolitajaid Kreeka seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Aprill 2021 kell 9.00–13.00 EET, Kreeka (08.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keele järgi: Kreeka
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Kreekas ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Kreeka äriorganisatsioonid ja olulised arvamuskujundajad
 • Link teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Kreekas – Enterprise Europe Network Kreekas Twitteris

Koolitada koolitajaid Prantsusmaa seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 13.30–17.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Prantsusmaa
 • Keele järgi: Prantsuse
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Prantsusmaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Prantsusmaa äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Lingid teadaandele: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network Prantsusmaal

Koolitada koolitajaid Soome seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 9.00–13.00 EET, Soome (08.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Soomes ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Soome äriorganisatsioonid ja olulised arvamuskujundajad
 • Lingid teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Soomes Twitter LinkedInis

Koolitada koolitajaid Ungari seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Ungari
 • Keele järgi: Ungari keeles
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Ungaris ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Ungari äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Lingid teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Ungaris Twitter LinkedIn Facebookis

Koolitusseminar

Virtuaalne ettekanne suulise tõlkega

 • Veebruar 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keele järgi: Inglise keel, suuline tõlge hispaania, rootsi, läti, slovaki ja sloveeni keelde.
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Uue portaalireaalajas ekskursioon – Access2Markets – küsimuste ja vastuste sessiooniga
 • Sihtrühm: Ettevõtjad, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Koolitada koolitajaid Taani seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Veebruar 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Taani
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Taanis ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Taani äriorganisatsioonid ja olulised arvamuskujundajad
 • Lingid teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Taani LinkedIn Facebookis

Koolitada koolitajaid Madalmaade õpikojas

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Veebruar 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Madalmaad
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Madalmaade äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Lingid teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Madalmaade Twitteris

Koolitada koolitajaid Rumeenia seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Jaanuar 2021 kell 9.00–13.00 EET, Rumeenia (08.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keele järgi: Rumeenia keeles
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Rumeenia äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias

Koolitusseminar

Virtuaalne ettekanne suulise tõlkega (Interactio)

 • Jaanuar 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keele järgi: Inglise keel, suuline tõlge eesti, itaalia, leedu ja portugali keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Otsereis Access2Markets ’i kohta koos küsimuste ja vastuste sessiooniga
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja muud isikud, kes on huvitatud Access2Markets’i kasutamisest

Koolitada koolitajaid Iirimaa seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Detsember 2020 kell 9.00–13.00 GMT, Iirimaa (kell 10.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keele järgi: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Iirimaa äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele ja registreerimisele: Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal

Koolitada koolitajate õpikoda Austria

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Detsember 2020 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Austria
 • Keele järgi: Saksa
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Austrias ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Austria äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele: Twitter

Koolitada koolitajate õpikoda Saksamaa

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • November 2020 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Saksamaa
 • Keele järgi: Saksa
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Saksamaa ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal

„Tee taastumiseni – Väikeettevõtluse võimestamine rahvusvaheliseks kaubanduseks“

Pandeemiajärgse majandusega seotud poliitikameetmed

 • Oktoober 2020 kell 8.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Pressiteade
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Portaali Access2Markets ametlik avakonverents. Juhtiva asepresidendi ja kaubandusvoliniku kohusetäitja Valdis Dombrovkise avakõne. Kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku Denis Redonneti kõne CTEO missiooni ja töökava kohta ning komisjoni ettekanne uue platvormi Access2Markets kohta.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid