Üritused Access2Markets

Eelseisvad üritused

Selleks et tagada Euroopa ettevõtete kiire kasutuselevõtt, korraldab Euroopa Komisjon ettevõtjate organisatsioonidele ja olulistele arvamuskujundajatele mitmeid koolitusüritusi Access2Markets. Kui Teil on küsimusi eelseisvate koolitusseminaride kohta, võtke palun kontaktvormi kaudu ühendust Access2Markets meeskonnaga.

Access2Markets Live Training seminar

Virtuaalkoolitus reaalajas suulise tõlkega

 • September 2023 kell 10.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi (Brüsseli aja järgi)
 • Keeleoskus: Inglise keel koos suulise tõlkega itaalia, hispaania, portugali, soome ja rootsi keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Platvormi Access2Markets selgitus koos koolitusega selle kohta, kuidas kasutada selle erinevaid impordi- ja ekspordiosasid, kuidas pääseda ligi tuvastatud kaubandustõkete loetelule, ülevaade sellest, kuidas võtta ühendust kaubandustõkete ühtse kontaktpunktiga, kaubandusstatistikaga, päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), „Minu kaubandusassistent hangetes“, „Minu kaubandusassistent teenuste ja investeeringute valdkonnas“, „Minu TradeAssistant for Services and Investment“, „Kaubanduse kaitsevahendite (TDI) VKEde kasutajatugi“ ning küsimuste ja vastuste otseistungiga
 • Sihtauditoorium: Kõik ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja kõik teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada platvormi Access2Markets, et aidata paremini kaasa nende rahvusvahelistumisele. 
 • Registreeruge siin
   

Toimunud üritused

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus

 • Juuni 2023 kell 10.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise keel koos suulise tõlkega bulgaaria, hollandi, horvaadi, saksa ja kreeka keelde 
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, päritolureeglite enesehindamise vahendi, minu kaubandusassistendi hangete, My TradeAssistant teenuste ja investeeringute ning küsimuste ja vastuste vooru selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja kõik teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Vaata videot

Access2Markets seminar – Journée d’accès au marché – JAM 2023

Koostöös Direction Générale du Trésoriga (DGTrésor) korraldatud virtuaalne koolitus- ja teabevahetusüritus

 • Toimumise aeg: 28. märts 2023 kell 11.00 (Pariis, Brüssel) 
 • Keeleoskus: Prantsuse 
 • Võõrustaja/korraldaja: DGTrésor koostöös Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadiga

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus
 

 • 7. veebruar 2023 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise keel suulise tõlkega prantsuse keelde – CS – ES – ET – SK
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, päritolureeglite enesehindamise vahendi, minu kaubandusassistendi hangete, My TradeAssistant teenuste ja investeeringute ning küsimuste ja vastuste vooru selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja kõik teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Virtuaalkoolitus

 • November 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, päritolureeglite enesehindamise vahendi ROSA, hangetega seotud kaubandusassistendi, My TradeAssistant for Services and Investment ning küsimuste ja vastuste vooru selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Suulise tõlkega virtuaalne koolitus

 • September 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise keeles suulise tõlkega IT – CS – LT, LV – HU
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, päritolureeglite enesehindamise vahendi ROSA, hangetega seotud kaubandusassistendi, My TradeAssistant for Services and Investment ning küsimuste ja vastuste vooru selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Suulise tõlkega virtuaalne koolitus

 • Juuni 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi 
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevate impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, päritolureeglite enesehindamise vahendi ROSA, hangete kaubandusassistendi ning küsimuste ja vastuste seansi selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Registreerimine on lõppenud
   

Access2Markets seminar

Korraldatud koostöös ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskusega

Suulise tõlkega virtuaalne koolitus

 • Aprill 2022 kell 10.30–11.30 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskus ja Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevate impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste seansi selgitus.
 • Sihtauditoorium: Kõik äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada juurdepääsust Jaapani turule, kasutades ära ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingut.
 • Teave ürituse kohta on kättesaadav siin


Access2Markets seminar

Korraldatud koostöös eesistujariigi Prantsusmaaga

Suulise tõlkega virtuaalne koolitus

 • Aprill 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Prantsuse 
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat koostöös eesistujariigi Prantsusmaaga
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevate impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste seansi selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Suulise tõlkega virtuaalne koolitus

 • Veebruar 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise keel koos suulise tõlkega prantsuse-DE-EN-ES-PL-RO keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevate impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste seansi selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Registreerimine on lõppenud

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandusläbirääkimiste seeria

Jätkusuutlik logistika ja transport Kesk-Ameerikas: väljakutsed ja võimalused

 • Detsember 2021 kell 16.00–17.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keeleoskus: Hispaania, YouTube lõi subtiitrid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispartnerluse rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad arutavad säästva logistika ja transpordi arengut piirkonnas, tutvustades ELi ettevõtjatele projekte ja võimalusi.
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise asutused ja institutsioonilised organid, kes tegelevad liikuvuse, transpordi ja logistikaga Kesk-Ameerikas
 • Lingid: YouTube’i päevakord

Seminar ICEX Españaga

Access2Markets, ROSA ja Access2Procurement training

 • Detsember 2021 kell 10.00–11.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel ja Madrid
 • „Access2Markets“, selle impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste vooru selgitus ja otsekülastus
 • Keeleoskus: Hispaania
 • Registreerimine on lõppenud

Access2Markets seminar

Suulise tõlkega virtuaalne koolitus

 • November 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise keel koos suulise tõlkega sloveeni, itaalia ja leedu keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle erinevate impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement ning küsimuste ja vastuste seansi selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i

Registreerimine on lõppenud

Veebiseminari Access2Markets sissejuhatus

 • November 2021 kell 11.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: ZENIT; Enterprise Europe Network NRW; Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: MEDICA tervishoiuvahenduse ürituse raames pakuvad korraldajad esitlust portaali Access2Markets, selle vahendite ja eeliste kohta ning küsimuste ja vastuste vooru.
 • Sihtauditoorium: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid

Access2Markets Road Show 2021

 • 2021. aasta septembrist detsembrini edendab Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat juurdepääsu2Markets ning ELi kaubanduslepingutest tulenevat kasu äri- ja messidel.
 • Eesmärk on suurendada teadlikkust Access2Markets’i ja ELi kaubanduslepingute eelistest, tehes koostööd ettevõtjate esindajatega, eelkõige VKEdega, ja pakkudes nende konkreetsetele ärivajadustele kohandatud esitlusi. Kohal on stend ja enamikul juhtudel ka avalik esitlus konverentsi programmi osana.
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud kauplemisest väljaspool ELi piire ja avastavad, kuidas kasutada juurdepääsu Access2Markets
 • Lingid üritustele:

Veebiseminari Access2Markets sissejuhatus

 • November 2021 kell 13.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Dublini kaubanduskoda
 • Lühikirjeldus: Nende taasteseeria raames: Tarneahela ja logistikaürituse korraldajad annavad lühiülevaate portaalist Access2Markets, selle vahenditest ja eelistest
 • Sihtauditoorium: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandusläbirääkimiste seeria

Kaubanduse ja investeeringute edendamine tervishoiusektoris – COVID-19-järgne aeg

 • Oktoober 2021 kell 17.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keeleoskus: Hispaania, YouTube lõi subtiitrid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispoliitika instrument/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad arutavad uusi koostöö- ja investeerimisvõimalusi tervishoiusektoris pärast COVID-19 kriisi, sealhulgas biomeditsiini arendamist, kliinilisi uuringuid ja farmaatsiatoodete tootmist. Täielik päevakord (hispaania keeles)
 • Sihtauditoorium: Äriühingud, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise ametid, riigihangetega tegelevad institutsioonilised asutused ja muud Kesk-Ameerikas kauplemisest huvitatud asutused
 • Link üritusele: YouTube

Access2Markets ja ROSA seminar

Suulise tõlkega virtuaalne koolitus

 • September 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keeleoskus: Inglise keel suulise tõlkega hollandi, slovaki, eesti, horvaadi ja bulgaaria keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets, selle impordi- ja ekspordijaotiste, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, küsimuste ja vastuste seansi selgitus
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i

Registreerimine on lõppenud

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandusläbirääkimiste seeria

Kestlikud riigihanked

 • September 2021 kell 17.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keeleoskus: Hispaania, YouTube lõi subtiitrid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispartnerluse rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: Üritusel osalevad ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad, et arutada ja vahetada parimaid tavasid jätkusuutlike riigihangete arendamise kohta Kesk-Ameerikas, andes ELi ettevõtjatele parema juurdepääsu ELi ja Kesk-Ameerika assotsieerimislepingust tulenevatele riigihankevõimalustele. Ürituse täielik kava
 • Sihtauditoorium: Äriühingud, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise ametid, riigihangetega tegelevad institutsioonilised asutused ja muud Kesk-Ameerikas kauplemisest huvitatud asutused
 • Link üritusele: YouTube

Juurdepääs turgudele ELis ja mujal – suunised ettevõtjatele 

Koolitusseminar

 • Mai 2021 kell 14.00–16.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keeleoskus: Inglise keel koos suulise tõlkega prantsuse, saksa, itaalia, poola, portugali ja hispaania keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat (DG Grow/DG Trade)
 • Lühikirjeldus: ELi veebiseminari „Uus kompassi VKEde jaoks“ raames tutvustab kaubanduse peadirektoraat portaali Access2Markets otseülekandena. Muud veebiseminaril käsitletud teemad on Euroopa ettevõtlusvõrgustik (EEN) ja klastrid. Veebiseminaride sarja täielik programm on kättesaadav veebis.
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i
 • Link teadaandele: Twitter

Koolitajate koolitamine Poolas

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitajate koolitamine Bulgaaria seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus suulise tõlkega

 • Aprill 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keeleoskus: Inglise keel koos suulise tõlkega hispaania ja itaalia keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Käivitatud uue portaali Access2Markets“ otsekülastus koos küsimuste ja vastuste vooruga
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i

Koolitajate koolitamine Tšehhis

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitajate koolitamine Kreekas

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Aprill 2021 kell 9.00–13.00 EET, Kreeka (08.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keeleoskus: Kreeka
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Kreekas ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Kreeka äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Kreekas Enterprise Europe Network Kreekas Twitter

Koolitajate koolitamine Prantsusmaal

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 13.30–17.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Prantsusmaa
 • Keeleoskus: Prantsuse
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Prantsusmaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Prantsusmaa äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Lingid teadaandele: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network Prantsusmaal

Koolitajate koolitamine Soome seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 9.00–13.00 EET, Soome (08.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Soomes ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Soome majandusorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Lingid teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Soomes Twitter LinkedIn

Koolitajate koolitamine Ungaris

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Ungari
 • Keeleoskus: Ungari
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Ungaris ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Ungari äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Lingid teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Ungaris Twitter LinkedIn Facebook

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus suulise tõlkega

 • Veebruar 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keeleoskus: Inglise keeles suulise tõlkega hispaania, rootsi, läti, slovaki ja sloveeni keelde.
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Käivitatud uue portaali Access2Markets“ otsekülastus koos küsimuste ja vastuste vooruga
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets’i

Koolitajate koolitamine Taani seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Veebruar 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Taani
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Taanis ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Taani äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Lingid teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Taanis LinkedIn Facebook

Koolitajate koolitamine Madalmaade seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Veebruar 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Madalmaad
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Madalmaade äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Lingid teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades Twitteris

Koolitajate koolitamine Rumeenias

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Jaanuar 2021 kell 9.00–13.00 EET, Rumeenia (8.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keeleoskus: Rumeenia
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Rumeenia äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus suulise tõlkega (Interactio)

 • Jaanuar 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keeleoskus: Inglise keel koos suulise tõlkega horvaadi, eesti, itaalia, leedu ja portugali keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Otseturniiri Access2Markets koos küsimuste ja vastuste vooruga
 • Sihtauditoorium: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets

Koolitajate koolitamine Iirimaa seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Detsember 2020 kell 9.00–13.00 GMT, Iirimaa (10.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keeleoskus: Inglise
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Iirimaa äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele ja registreerimisele: Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal

Koolitajate õpikoja Austria koolitamine

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Detsember 2020 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Austria
 • Keeleoskus: Saksa
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Austrias ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Austria äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele: Twitter

Koolitada koolitajate õpikoda Saksamaal

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 18. november 2020 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Saksamaa
 • Keeleoskus: Saksa
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolitus „Access2Markets“
 • Sihtauditoorium: Peamiselt Saksamaa äriorganisatsioonid ja olulised arvamusliidrid
 • Link teadaandele: Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal

Taastumise suunas – väikeettevõtete mõjuvõimu suurendamine rahvusvaheliseks kaubanduseks

Poliitilised meetmed pandeemiajärgseks majanduseks

 • 13. oktoober 2020 kell 8.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Pressiteade
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Programmi Access2Markets ametlik avakonverents. Juhtiva asepresidendi ja kaubandusvoliniku kohusetäitja Valdis Dombrovkise avakõne. Kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku Denis Redonneti kõne CTEO missiooni ja töökava teemal ning komisjoni ettekanne uue platvormi Access2Markets kohta.
Jagage seda lehte: