Üritused „Access2Markets“

Eelseisvad üritused

Euroopa ettevõtete kiire kasutuselevõtu tagamiseks korraldab Euroopa Komisjon ettevõtlusorganisatsioonide ja oluliste arvamuskujundajate jaoks mitmeid esmaseid koolitusüritusi „Access2Markets“.

Pärast üritusi tehakse kättesaadavaks salvestisi ja PowerPointi esitlusi sisaldavad koolituskomplektid, et aidata teil ise korraldada koolitusi Access2Marketsi kasutamise kohta.

Access2Marketsi seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • September 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi (kinnitamisel)
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega IT-sse – CS – LT – LV – HU (kinnitamisel)
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: „Access2Markets“, selle erinevate impordi- ja ekspordiosade, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahendi, Minu kaubandusassistent hangete valdkonnas, My Trade Assistant teenuste ja investeeringute valdkonnas ning küsimuste ja vastuste voor
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreeruge selle lingi kaudu

Varasemad üritused

Access2Marketsi seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • 1. juuni 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: „Access2Markets“, selle erinevate impordi- ja ekspordiosade, tõkete, ühtse sisenemiskoha, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahendi, My Trade Assistant hangete ning küsimuste ja vastuste sessiooni selgitus
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on nüüd lõppenud

Access2Marketsi seminar

Korraldatud koostöös ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskusega

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • 28. aprill 2022 kell 10.30–11.30 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel
 • Võõrustaja/korraldaja: ELi-Jaapani tööstuskoostöö keskus ja Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: „Access2Markets“, selle erinevate impordi- ja ekspordiosade, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement’i ning küsimuste ja vastuste sessiooni selgitus.
 • Sihtrühm: Kõik äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud sellest, kuidas kasutada Access2Markets neile, kes on huvitatud Jaapani turule sisenemisest, kasutades ära ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingut.
 • Teave ürituse kohta leiate siit


Access2Marketsi seminar

Korraldatud koostöös eesistujariigi Prantsusmaaga

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • 5. aprill 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Prantsuse keel 
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat koostöös eesistujariigi Prantsusmaaga
 • Lühikirjeldus: „Access2Markets“, selle erinevate impordi- ja ekspordiosade, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement’i ning küsimuste ja vastuste sessiooni selgitus
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on nüüd lõppenud

Access2Marketsi seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • 10. veebruar 2022 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega prantsuse-DE-EN-ES-PL-RO keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: „Access2Markets“, selle erinevate impordi- ja ekspordiosade, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement’i ning küsimuste ja vastuste sessiooni selgitus
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Registreerimine on nüüd lõppenud

ELi – Kesk-Ameerika kaubandussiltide seeria

Säästev logistika ja transport Kesk-Ameerikas: probleemid ja võimalused

 • Detsember 2021 kell 16.00–17.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Hispaania ja YouTube tekitasid subtiitreid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispartnerluse rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad arutavad säästva logistika ja transpordi arengut piirkonnas, tutvustades ELi ettevõtetele projekte ja võimalusi
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise asutused ning Kesk-Ameerika liikuvuse, transpordi ja logistikaga tegelevad institutsioonilised organid
 • Lingid: YouTube’i päevakord

Seminar ICEX Españaga

Access2Markets, ROSA ja Access2Procurement koolitus

 • Detsember 2021 kell 10.00–11.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel ja Madrid
 • „Access2Markets“, selle erinevate impordi- ja ekspordiosade, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement’i ning küsimuste ja vastuste sessiooni selgitus ja otsereis
 • Keel: Hispaania keel
 • Registreerimine on nüüd lõppenud

Access2Marketsi seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • November 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega sloveeni, itaalia ja leedu keeles
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: „Access2Markets“, selle erinevate impordi- ja ekspordiosade, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA, päritolureeglite enesehindamise vahendi, Access2Procurement’i ning küsimuste ja vastuste sessiooni selgitus
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Registreerimine on nüüd lõppenud

Veebiseminari Access2Markets sissejuhatus

 • November 2021 kell 11.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel
 • Võõrustaja/korraldaja: ZENIT; Enterprise Europe Network NRW; Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: MEDICA tervishoiumaakleri ürituse raames tutvustavad korraldajad portaalis Access2Markets, selle vahendeid ja eeliseid ning korraldavad küsimuste ja vastuste vooru.
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid

Access2Markets Road Show 2021

 • 2021. aasta septembrist detsembrini edendab Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat „Access2Markets“ ja ELi kaubanduslepingutest tulenevat kasu äri- ja messidel.
 • Eesmärk on suurendada teadlikkust Access2Marketsist ja ELi kaubanduslepingutest saadavast kasust, suheldes ettevõtjate esindajatega, eelkõige VKEdega, ning pakkudes nende konkreetsetele ärivajadustele kohandatud esitlusi. Kohalviibimine hõlmab stendi ja enamikul juhtudel ka avalikku esitlust konverentsiprogrammi osana.
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud kauplemisest väljaspool ELi piire ja avastavad, kuidas Access2Markets kasutada
 • Lingid üritustele:

Veebiseminari Access2Markets sissejuhatus

 • November 2021 kell 13.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Dublini kaubanduskoda
 • Lühikirjeldus: Osana sissenõudmiste seeriast: Tarneahela ja logistikaüritus, korraldajad pakuvad lühiülevaadet portaalist Access2Markets, selle vahenditest ja eelistest
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid

ELi ja Kesk-Ameerika kaubandussiltide seeria

Kaubanduse ja investeeringute edendamine tervishoiusektoris – COVIDi järgne aeg

 • Oktoober 2021 kell 17.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Hispaania ja YouTube tekitasid subtiitreid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispoliitika rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad arutavad uusi koostöö- ja investeerimisvõimalusi tervishoiusektoris pärast COVID-19 kriisi, sealhulgas biomeditsiini arendamist, kliinilisi uuringuid ja farmaatsiatoodete tootmist. Täielik päevakord (hispaania keeles)
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise asutused ja riigihangetega tegelevad institutsioonilised asutused ning muud Kesk-Ameerikas kauplemisest huvitatud isikud
 • Link üritusele: YouTube

Access2Markets ja ROSA seminar

Virtuaalkoolitus suulise tõlkega

 • September 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega hollandi, slovaki, eesti, horvaadi ja bulgaaria keelde ning keelest
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Access2Markets’i, selle erinevate impordi- ja ekspordiosade, tõkete, ühtse kontaktpunkti, statistika, ROSA päritolureeglite enesehindamise vahendi, küsimuste ja vastuste sessiooni selgitus
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Registreerimine on nüüd lõppenud

ELi – Kesk-Ameerika kaubandussiltide seeria

Jätkusuutlikud riigihanked

 • September 2021 kell 17.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Hispaania ja YouTube tekitasid subtiitreid ELi keeltes
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat/Euroopa välisteenistuse välispartnerluse rahastamisvahend/ELi delegatsioonid Costa Ricas, El Salvadoris, Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Panamas
 • Lühikirjeldus: Üritusel osalevad ELi ja Kesk-Ameerika kaubanduse sidusrühmad, et arutada ja vahetada parimaid tavasid säästvate riigihangete arendamise kohta Kesk-Ameerikas, andes ELi ettevõtjatele parema juurdepääsu riigihankevõimalustele, mis saavad kasu ELi ja Kesk-Ameerika assotsieerimislepingust. Ürituse täielik kava
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, ametlikud kaubanduse edendamise asutused ja riigihangetega tegelevad institutsioonilised asutused ning muud Kesk-Ameerikas kauplemisest huvitatud isikud
 • Link üritusele: YouTube

Juurdepääs turgudele ELis ja väljaspool seda – ettevõtjate suunamine 

Koolitusseminar

 • Mai 2021 kell 14.00–16.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega prantsuse, saksa, itaalia, poola, portugali ja hispaania keeles
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni majanduskasvu ja majanduskasvu peadirektoraat/kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Osana ELi veebiseminaridest Open4Business (Uus kompass VKEdele) tutvustab kaubanduse peadirektoraat portaali Access2Markets otseülekandena. Muud veebiseminaril käsitletud teemad on Euroopa ettevõtlusvõrgustik (EEN) ja klastrid. Veebiseminaride sarja täisprogramm on kättesaadav veebis.
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest
 • Link teate juurde: Twitter

Koolitada koolitajaid seminaril Poola

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitada koolitajaid Bulgaaria seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus koos suulise tõlkega

 • Aprill 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega hispaania ja itaalia keelde
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Avatud uue portaali otsekülastus – Access2Markets – küsimuste ja vastuste seanss
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Koolitada koolitajaid õpitoa Tšehhis

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Koolitada koolitajaid Kreeka seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Aprill 2021 kell 9.00–13.00 EET, Kreeka (08.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keel: Kreeka keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Kreekas ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Kreeka ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Link teate juurde: Euroopa Komisjoni esindus Kreekas Euroopa ettevõtlusvõrgustikus Kreekas Twitteris

Koolitada koolitajaid Prantsusmaa seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 13.30–17.30 Kesk-Euroopa aja järgi, Prantsusmaa
 • Keel: Prantsuse keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Prantsusmaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Prantsusmaa ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Lingid väljakuulutamisele: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network Prantsusmaal

Koolitada koolitajaid Soome seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 9.00–13.00 EET, Soome (08.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keel: Inglise keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Soomes ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Soome majandusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Lingid väljakuulutamisele: Euroopa Komisjoni esindus Soomes Twitter LinkedInis

Koolitada koolitajaid Ungari seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Märts 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Ungari
 • Keel: Ungari keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Ungaris ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Ungari ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Lingid väljakuulutamisele: Euroopa Komisjoni esindus Ungaris Twitter LinkedIn Facebookis

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus koos suulise tõlkega

 • Veebruar 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega hispaania, rootsi, läti, slovaki ja sloveeni keelde.
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Avatud uue portaali otsekülastus – Access2Markets – küsimuste ja vastuste seanss
 • Sihtrühm: Äriühingud, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Koolitajate koolitamine Taani seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Veebruar 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Taani
 • Keel: Inglise keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Taanis ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Taani ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Lingid väljakuulutamisele: Euroopa Komisjoni esindus Taanis LinkedIn Facebookis

Koolitada koolitajaid Madalmaade seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Veebruar 2021 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Madalmaad
 • Keel: Inglise keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Madalmaade ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Lingid väljakuulutamisele: Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades Twitteris

Koolitada koolitajaid Rumeenias

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Jaanuar 2021 kell 9.00–13.00 EET, Rumeenia (08.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keel: Rumeenia kodanik
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Rumeenia majandusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Link teate juurde: Euroopa Komisjoni esindus Rumeenias

Koolitusseminar

Virtuaalne esitlus koos suulise tõlkega (Interactio)

 • Jaanuar 2021 kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Keel: Inglise keel suulise tõlkega horvaadi, eesti, itaalia, leedu ja portugali keeles
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Otsereis Access2Markets koos küsimuste ja vastuste seansiga
 • Sihtrühm: Ettevõtted, äriorganisatsioonid, kaubanduse edendamise spetsialistid ja teised, kes on huvitatud Access2Marketsi kasutamisest

Koolitada koolitajaid Iirimaa seminaril

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Detsember 2020 kell 9.00–13.00 GMT, Iirimaa (kell 10.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel)
 • Keel: Inglise keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Iirimaa ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Link teatele ja registreerimisele: Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal

Koolitada rongide õpikoda Austrias

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Detsember 2020 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Austria
 • Keel: Saksa keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Austrias ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Austria ettevõtlusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Link teate juurde: Twitter

Koolitajate seminari Saksamaa koolitamine

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • November 2020 kell 9.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Saksamaa
 • Keel: Saksa keel
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal ja kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Praktiline koolituskursus „Access2Markets“
 • Sihtrühm: Peamiselt Saksamaa majandusorganisatsioonid ja olulised mõjutajad
 • Link teate juurde: Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal

Majanduse taastamise tee – väikeettevõtete mõjuvõimu suurendamine rahvusvaheliseks kaubanduseks

Pandeemiajärgse majandusepoliitilised meetmed

 • Oktoober 2020 kell 8.00–14.00 Kesk-Euroopa aja järgi, Brüssel
 • Pressiteade
 • Võõrustaja/korraldaja: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat
 • Lühikirjeldus: Ametlik avakonverents Access2Markets’ile. Avakõne: juhtiv asepresident ja kaubandusvoliniku kohusetäitja Valdis Dombrovkis. Kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku Denis Redonnet’ kõne CTEO missiooni ja töökava teemal ning komisjon tutvustab uut platvormi Access2Markets.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid