Pasākumi saistībā ar Access2Markets

Virtuālā apmācība ar mutisko tulkošanu

Access2Markets seminārs

 • 2022. gada 10. februārī plkst. 9.00–11.00 (pēc Centrāleiropas laika)
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkojumu FR-DE-EN-ES-PL-RO (vēl jāapstiprina)
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Skaidrojums par Access2Markets, tā dažādajām importa un eksporta sadaļām, šķēršļiem, vienoto ievešanas punktu, statistiku, ROSA, izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku, Access2Procurement un jautājumu un atbilžu sesiju
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas vēlas uzzināt, kā izmantot Access2Markets
 • Saites: Register

ES un Centrālamerikas tirdzniecības sarunu sērija

Ilgtspējīga loģistika un transports Centrālamerikā: problēmas un iespējas

 • 2021. gada 9. decembrī plkst. 16.00–17.30 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Spāņu, YouTube ģenerē subtitrus ES valodās
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD/EĀDD Ārējās partnerības instruments/ES delegācijas Kostarikā, Salvadorā, Hondurasā, Gvatemalā, Nikaragvā un Panamā
 • Īss apraksts: ES un Centrālamerikas tirdzniecībā ieinteresētās personas apspriedīs ilgtspējīgas loģistikas un transporta attīstību reģionā, iepazīstinot ar projektiem un iespējām ES uzņēmumiem
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, oficiālās tirdzniecības veicināšanas aģentūras un institucionālās struktūras, kas nodarbojas ar mobilitāti, transportu un loģistiku Centrālamerikā
 • Saites: reģistrēt YouTube darba kārtību

Nesenie notikumi

Lai nodrošinātu ātru ieviešanu Eiropas uzņēmumos, Eiropas Komisija organizē virkni sākotnējo mācību pasākumu par Access2Markets uzņēmējdarbības organizācijām un svarīgiem informācijas izplatītājiem.

Mācību komplekti, kas ietver ierakstus un PowerPoint prezentācijas, ir pieejami pēc pasākumiem, lai palīdzētu jums organizēt savas apmācības par Access2Markets izmantošanu.

Seminārs ar ICEX España

Access2Markets, ROSA un Access2Iepirkums

 • 2021. gada 2. decembrī plkst. 10.00–11.30 (pēc Centrāleiropas laika), Briselē un Madridē
 • Access2Markets, tā dažādo importa un eksporta sadaļu, šķēršļu, vienotā ieejas punkta, statistikas, ROSA, izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīka, Access2Procurement un jautājumu un atbilžu sesijas skaidrojums un tiešraidē
 • Valoda: Spāņu valoda
 • Reģistrācija tagad ir slēgta

Virtuālā apmācība ar mutisko tulkošanu

Access2Markets seminārs

 • 2021. gada 17. novembrī plkst. 9.00–11.00 (pēc Centrāleiropas laika)
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkojumu slovēņu, itāļu un lietuviešu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Skaidrojums par Access2Markets, tā dažādajām importa un eksporta sadaļām, šķēršļiem, vienoto ievešanas punktu, statistiku, ROSA, izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku, Access2Procurement un jautājumu un atbilžu sesiju
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas vēlas uzzināt, kā izmantot Access2Markets

Reģistrācija tagad ir slēgta

Ievads par tīmekļsemināru Access2Markets

 • 2021. gada 17. novembrī plkst. 11.00–12.00 (pēc Centrāleiropas laika)
 • Valoda: Angļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: ZENIT; Eiropas Biznesa atbalsta tīkla NRW; Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: MEDICA Veselības aprūpes starpniecības pasākuma ietvaros organizatori piedāvā prezentāciju portālā Access2Markets, tā rīkus un ieguvumus, kā arī jautājumu un atbilžu sesiju.
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti

Reģistrācija tagad ir slēgta

Access2Markets Road Show 2021

 • No 2021. gada septembra līdz decembrim Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts uzņēmējdarbības un tirdzniecības izstādēs popularizēs Access2Markets un ieguvumus no ES tirdzniecības nolīgumiem.
 • Mērķis ir palielināt informētību par Access2Markets un priekšrocībām, ko sniedz ES tirdzniecības nolīgumi, sadarbojoties ar uzņēmumu pārstāvjiem, jo īpaši MVU, un nodrošinot to konkrētajām uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgotu prezentāciju. Klātesamība ietver stendu un vairumā gadījumu arī publisku prezentāciju kā daļu no konferences programmas.
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas ir ieinteresētas tirdzniecībā ārpus ES robežām un uzzina, kā izmantot Access2Markets
 • Saites uz pasākumiem:

Ievads par tīmekļsemināru Access2Markets

 • 2021. gada 3. novembrī plkst. 13.00–14.00 (pēc Centrāleiropas laika)
 • Valoda: Angļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Dublinas Tirdzniecības kamera
 • Īss apraksts: Kā daļu no līdzekļu atgūšanas sērijas: Piegādes ķēdes un loģistikas pasākums, organizatori piedāvā īsu pārskatu par portālu Access2Markets, tā rīkiem un priekšrocībām
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti

ES un Centrālamerikas tirdzniecības sarunu sērija

Tirdzniecības un ieguldījumu veicināšana veselības aprūpes nozarē — pēc Covid-19 laikmeta

 • 2021. gada 21. oktobrī plkst. 17.00–18.30 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Spāņu, YouTube ģenerē subtitrus ES valodās
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD/EĀDD ārpolitikas instruments/ES delegācijas Kostarikā, Salvadorā, Hondurasā, Gvatemalā, Nikaragvā un Panamā
 • Īss apraksts: ES un Centrālamerikas tirdzniecības ieinteresētās personas apspriedīs jaunas sadarbības un ieguldījumu iespējas veselības nozarē pēc Covid-19 krīzes, tostarp biomedicīnas izstrādi, klīniskos izmēģinājumus un farmaceitisko produktu ražošanu. Pilna darba kārtība (spāņu valodā)
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, oficiālas tirdzniecības veicināšanas aģentūras un institucionālas struktūras, kas darbojas publiskā iepirkuma jomā, un citas personas, kas ieinteresētas tirdzniecībā Centrālamerikā
 • Saite uz pasākumu: YouTube

Virtuālā apmācība ar mutisko tulkošanu

Access2Markets un ROSA seminārs

 • 2021. gada 28. septembrī plkst. 9.00–11.00 (pēc Centrāleiropas laika)
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkojumu nīderlandiešu, slovāku, igauņu, horvātu, bulgāru valodā un no tām
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Skaidrojums par Access2Markets, tā dažādajām importa un eksporta sadaļām, šķēršļiem, vienoto ievešanas punktu, statistiku, ROSA, izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku, jautājumu un atbilžu sesija
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas vēlas uzzināt, kā izmantot Access2Markets

Reģistrācija tagad ir slēgta

ES un Centrālamerikas tirdzniecības sarunu sērija

Ilgtspējīgs publiskais iepirkums

 • 2021. gada 20. septembrī plkst. 17.00–18.30 CEST, Briselē
 • Valoda: Spāņu, YouTube ģenerē subtitrus ES valodās
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD/EĀDD Ārējās partnerības instruments/ES delegācijas Kostarikā, Salvadorā, Hondurasā, Gvatemalā, Nikaragvā un Panamā
 • Īss apraksts: Pasākums pulcēs ES un Centrālamerikas tirdzniecības jomas ieinteresētās personas, lai apspriestu un apmainītos ar paraugpraksi ilgtspējīga publiskā iepirkuma attīstīšanai Centrālamerikā, nodrošinot ES uzņēmumiem labāku piekļuvi publiskā iepirkuma iespējām, kas gūst labumu no ES un Centrālamerikas asociācijas nolīguma. Pasākuma pilna programma
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, oficiālas tirdzniecības veicināšanas aģentūras un institucionālas struktūras, kas darbojas publiskā iepirkuma jomā, un citas personas, kas ieinteresētas tirdzniecībā Centrālamerikā
 • Saite uz pasākumu: YouTube

Mācību seminārs

Piekļuve tirgiem ES un ārpus tās — orientēšanās uz uzņēmējiem

 • 2021. gada 27. maijā plkst. 14.00–16.00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Angļu valodā ar mutisko tulkojumu franču, vācu, itāļu, poļu, portugāļu un spāņu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Izaugsmes ĢD/Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: ES Open4Business tīmekļsemināra “Jauns kompass MVU” ietvaros Tirdzniecības ģenerāldirektorāts tiešsaistē iepazīstinās ar portālu Access2Markets. Citi tīmekļseminārā aplūkotie temati ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) un klasteri. Visa tīmekļsemināru virknes programma ir pieejama tiešsaistē.
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas vēlas uzzināt, kā izmantot Access2Markets
 • Saite uz paziņojumu: Twitter

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt pasniedzējus darbseminārā Polijā

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 12. maijā plkst. 9.00–13.00 (pēc Centrāleiropas laika), Polija
 • Valoda: Poļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Polijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Polijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Polijā Facebook Twitter Eiropas tīklā Polijā Facebook Twitter Twitter

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt pasniedzējus darbseminārā Bulgārijā

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 28. aprīlī plkst. 9.00–13.00 EET (08:00–12:00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Bulgāru valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Bulgārijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Bulgārijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Bulgārijā Facebook Twitter Enterprise Europe Network Bulgārijā Facebook

Reģistrācija ir slēgta.

Mācību seminārs

Virtuāla prezentācija ar mutisko tulkošanu

 • 2021. gada 27. aprīlī plkst. 9.00–11.00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkojumu spāņu un itāļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Tiešraides ekskursija no jaunā portāla — Access2Markets — ar jautājumu un atbilžu sesiju
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas vēlas uzzināt, kā izmantot Access2Markets

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt pasniedzējus darbseminārā par Čehiju

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt pasniedzējus seminārā par Grieķiju

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 14. aprīlī plkst. 9.00–13.00 EET, Grieķija (08:00–12:00 CET, Briselē)
 • Valoda: Grieķu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Grieķijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Grieķijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Grieķijā Eiropas Biznesa atbalsta tīklā Grieķijā Twitter

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt instruktorus darbseminārā par Franciju

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 23. martā plkst. 13.30–17.30 (pēc Centrāleiropas laika), Francija
 • Valoda: Franču valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Francijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Francijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: Twitter LinkedIn Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Francijā

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt pasniedzējus Somijas seminārā

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 17. martā plkst. 9.00–13.00 EET, Somija (08:00–12:00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Angļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Somijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Somijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Somijā Twitter LinkedIn

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt pasniedzējus darbseminārā Ungārijā

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 10. martā plkst. 9.00–13.00 (pēc Centrāleiropas laika), Ungārija
 • Valoda: Ungāru valoda
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Ungārijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Ungārijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Ungārijā Twitter LinkedIn Facebook

Reģistrācija ir slēgta.

Mācību seminārs

Virtuāla prezentācija ar mutisko tulkošanu

 • 2021. gada 25. februārī plkst. 9.00–11.00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Angļu valodā ar mutisko tulkojumu spāņu, zviedru, latviešu, slovāku un slovēņu valodā.
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Tiešraides ekskursija no jaunā portāla — Access2Markets — ar jautājumu un atbilžu sesiju
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas vēlas uzzināt, kā izmantot Access2Markets

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt pasniedzējus Dānijas seminārā

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2021. gada 24. februārī plkst. 9.00–13.00 (pēc Centrāleiropas laika), Dānija
 • Valoda: Angļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Dānijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Dānijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Dānijā LinkedIn Facebook

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt instruktoru semināru Nīderlandē

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 2021. gada 9. februārī plkst. 9.00–13.00 (pēc Centrāleiropas laika), Nīderlande
 • Valoda: Angļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Nīderlandē un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Nīderlandes uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saites uz paziņojumu: EK pārstāvība Nīderlandē Twitter

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt instruktorus darbseminārā Rumānijā

Access2Markets Train the Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 2021. gada 29. janvārī plkst. 9.00–13.00 EET, Rumānijā (08:00–12:00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Rumāņu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Rumānijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Rumānijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Rumānijā

Reģistrācija ir slēgta.

Mācību seminārs

Virtuāla prezentācija ar mutisko tulkošanu (Interactio)

 • 2021. gada 26. janvārī plkst. 9.00–11.00 (pēc Centrāleiropas laika) Briselē
 • Valoda: Angļu valoda ar mutisko tulkojumu horvātu, igauņu, itāļu, lietuviešu un portugāļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Access2Markets tiešraides ekskursija ar jautājumu un atbilžu sesiju
 • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmējdarbības organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas vēlas uzzināt, kā izmantot Access2Markets

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt pasniedzējus seminārā par Īriju

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2020. gada 9. decembrī plkst. 9.00–13.00 GMT, Īrija (plkst. 10.00–14.00 pēc Centrāleiropas laika, Briselē)
 • Valoda: Angļu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Īrijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Īrijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu un reģistrāciju: EK pārstāvniecība Īrijā

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt mācībspēku semināru Austrijā

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2020. gada 4. decembrī plkst. 9.00–13.00 (pēc Centrāleiropas laika), Austrija
 • Valoda: Vācu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Austrijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Austrijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: Twitter

Reģistrācija ir slēgta.

Apmācīt mācībspēku semināru Vācijā

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 2020. gada 18. novembrī plkst. 9.00–13.00 (pēc Centrāleiropas laika), Vācija
 • Valoda: Vācu valodā
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Vācijā un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
 • Īss apraksts: Praktiskas mācības par Access2Markets
 • Mērķauditorija: Galvenokārt Vācijas uzņēmēju organizācijas un nozīmīgi informācijas izplatītāji
 • Saite uz paziņojumu: EK pārstāvniecība Vācijā

Reģistrācija ir slēgta.

Ceļš uz atveseļošanu — iespējas mazajiem uzņēmumiem tirgoties starptautiskā mērogā

Politiskā reakcija uz ekonomiku pēc pandēmijas

 • 2020. gada 13. oktobrī plkst. 8.00–14.00 (pēc Centrāleiropas laika), Briselē
 • Paziņojums presei
 • Mitinātājs/organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD
 • Īss apraksts: “Access2Markets” oficiālā atklāšanas konference. Priekšsēdētāja izpildvietnieka un tirdzniecības komisāra pienākumu izpildītāja Valdis Dombrovkis atklāšanas uzruna. Galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga Denis Redonnet runa par CTEO misiju un darba plānu un Komisijas uzstāšanās par jauno Access2Markets platformu.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites