Podujatia týkajúce sa Access2Markets

Nadchádzajúce podujatia

Európska komisia organizuje sériu vzdelávacích podujatí na tému Access2Markets pre podnikateľské organizácie a významných multiplikátorov s cieľom zabezpečiť ich rýchle prijatie zo strany európskych podnikov.

Prezentácie v programe PowerPoint sú k dispozícii po podujatiach, aby vám pomohli zorganizovať vlastné školenia o používaní Access2Markets.

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava

 • Júna 2023, 10:00 – 12:00 SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do bulharčiny, chorvátčiny, holandčiny, nemčiny a gréčtiny 
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu ROSA, Môj obchodný asistent pre obstarávanie, MyTrade Assistant pre služby a investície a zasadnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a všetci ostatní, ktorí majú záujem objaviť, ako používať Access2Markets
 • Upozorňujeme, že registrácia sa skončí 5. júna 2023 o 12.00 hod. SEČ. Až po ukončení registrácie dostanete údaje o pripojení k vzdelávaciemu semináru Access2Markets.
 • Zaregistrovať sa prostredníctvom tohto odkazu 

Predchádzajúce podujatia

Access2Markets Seminar – Journée d’accès au marché – JAM 2023

Virtuálne podujatie odbornej prípravy a výmeny informácií organizované v spolupráci s Direction Générale du Trésor (DGTrésor)

 • Čas: 28. marca 2023 o 11.00 h (Paríž, Brusel.) 
 • Jazyka: Vo francúzštine 
 • Hostiteľ/organizátor: DGTrésor v spolupráci s Európskou komisiou, GR TRADE

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava
 

 • Februára 2023, 9.00 – 11:00 SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do FR – CS – ES – ET – SK
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu ROSA, Môj obchodný asistent pre obstarávanie, MyTrade Assistant pre služby a investície a zasadnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a všetci ostatní, ktorí majú záujem objaviť, ako používať Access2Markets
 • Registrácia už bola ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava

 • Novembra 2022 od 9.00 do 11.00 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie), MyTrade Assistant for Services and Investment (MyTrade Assistant for Services and Investment) a zasadnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets
 • Registrácia už bola ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Septembra 2022 od 9.00 do 11.00 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do IT – CS – LT – LV – HU
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie), MyTrade Assistant for Services and Investment (MyTrade Assistant for Services and Investment) a zasadnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets
 • Registrácia už bola ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Júna 2022 od 9.00 do 11.00 h SEČ 
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Môj obchodný asistent pre obstarávanie a zasadnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets
 • Registrácia už bola ukončená
   

Seminár Access2Markets

Organizované v spolupráci s Centrom pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Apríla 2022 od 10.30 do 11.30 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom a GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja ROSA na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a relácie otázok a odpovedí.
 • Cieľová skupina: Všetky spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem o využívanie Access2Markets pre tých, ktorí majú záujem o prístup na japonský trh využitím Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom.
 • Informácie o podujatí nájdete tu


Seminár Access2Markets

Organizované v spolupráci s francúzskym predsedníctvom

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Apríla 2022 od 9.00 do 11.00 h SEČ
 • Jazyka: Vo francúzštine 
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod v spolupráci s francúzskym predsedníctvom
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a relácie otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets
 • Registrácia už bola ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Februára 2022 od 9.00 do 11.00 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do FR-DE-EN-ES-PL-RO
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a relácie otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets
 • Registrácia už bola ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľná logistika a doprava v Strednej Amerike: výzvy a príležitosti

 • Decembra 2021 od 16.00 do 17.30 h SEČ, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube vygenerované titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničného partnerstva/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Zainteresované strany v oblasti obchodu EÚ a Strednej Ameriky budú diskutovať o rozvoji udržateľnej logistiky a dopravy v regióne, pričom predložia projekty a príležitosti pre spoločnosti EÚ.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pracujúce v oblasti mobility, dopravy a logistiky v Strednej Amerike
 • Odkazy: ProgramYouTube

Seminár s ICEX España

Access2Markets, ROSA a Access2Procurement training

 • Decembra 2021 od 10.00 do 11.30 h SEČ, Brusel a Madrid
 • Vysvetlenie a živé prehliadku Access2Markets, jeho rôznych dovozných a vývozných oddielov, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu ROSA, nástroja Access2Procurement a relácie otázok a odpovedí
 • Jazyka: Španielčina
 • Registrácia už bola ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Novembra 2021 od 9.00 do 11.00 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do slovinčiny, taliančiny a litovčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, ROSA nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a relácie otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets

Registrácia už bola ukončená

Úvod do webinára Access2Markets

 • Novembra 2021 od 11.00 do 12.00 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: ZENIT; Sieť Enterprise Europe Network NRW; Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Organizátori v rámci podujatia MEDICA v oblasti sprostredkovania zdravotnej starostlivosti ponúkajú prezentáciu na portáli Access2Markets, jeho nástroje a prínosy a stretnutie s otázkami a odpoveďami.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu

Iniciatíva Access2Markets Road Show 2021

 • Od septembra do decembra 2021 bude GR TRADE Európskej komisie podporovať Access2Markets a výhody obchodných dohôd EÚ na obchodných veľtrhoch a veľtrhoch.
 • Cieľom je zvýšiť informovanosť o prístupe na trh Access2Markets a o prínosoch obchodných dohôd EÚ prostredníctvom spolupráce so zástupcami podnikov, najmä MSP, a poskytovaním prezentácií prispôsobených ich osobitným obchodným potrebám. Účasť bude zahŕňať stánok a vo väčšine prípadov aj verejnú prezentáciu ako súčasť programu konferencie.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie za hranicami EÚ a zisťujú, ako používať Access2Markets
 • Odkazy na podujatia:

Úvod do webinára Access2Markets

 • Novembra 2021 od 13.00 do 14.00 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Dublinská obchodná komora
 • Krátky opis: Ako súčasť ich série obnovy: Podujatie pre dodávateľský reťazec a logistiku, organizátori ponúkajú krátky prehľad portálu Access2Markets, jeho nástrojov a prínosov.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Podpora obchodu a investícií v sektore zdravotníctva – éra po pandémii COVID-19

 • Októbra 2021 od 17.00 do 18.30 h SEČ, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube vygenerované titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničnej politiky/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Zainteresované strany v oblasti obchodu z EÚ a Strednej Ameriky budú rokovať o nových možnostiach spolupráce a investícií v sektore zdravotníctva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 vrátane vývoja biomedicíny, klinického skúšania a výroby farmaceutických výrobkov. Úplný program (v španielčine)
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pracujúce v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Access2Markets a seminár ROSA

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Septembra 2021 od 9.00 do 11.00 h SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do a z holandčiny, slovenčiny, estónčiny, chorvátčiny, bulharčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov o dovoze a vývoze, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu ROSA, časť venovaná otázkam a odpovediam
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets

Registrácia už bola ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľné verejné obstarávanie

 • Septembra 2021 od 17.00 do 18.30 h SELČ, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube vygenerované titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod/ESVČ, nástroj zahraničného partnerstva/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Na podujatí sa stretnú zainteresované strany z oblasti obchodu z EÚ a Strednej Ameriky, aby diskutovali a vymieňali si najlepšie postupy týkajúce sa rozvoja udržateľného verejného obstarávania v Strednej Amerike, čím sa spoločnostiam EÚ poskytne lepší prístup k príležitostiam verejného obstarávania, ktoré využívajú výhody vyplývajúce z dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou. Úplný program podujatia
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pracujúce v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Prístup na trhy v EÚ a mimo nej – orientácia pre podnikateľov 

Seminár odbornej prípravy

 • Mája 2021 od 14.00 do 16.00 h SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do francúzštiny, nemčiny, taliančiny, poľštiny, portugalčiny a španielčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre rast/GR pre obchod
 • Krátky opis: V rámci série webinára Open4Business s názvom „Nový kompas pre MSP“ GR pre obchod uskutoční naživo prezentáciu portálu Access2Markets. Ďalšími témami, ktorými sa webinár zaoberá, sú sieť Enterprise Europe Network (EEN) a klastre. Celý program série webinárov je k dispozícii online.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets
 • Odkaz na oznámenie: Sociálna sieť Twitter

Odborná príprava školiteľov – seminár Poľsko

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Odborná príprava školiteľov – seminár v Bulharsku

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 h SEČ (8:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: V bulharčine
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Bulharsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým bulharské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Bulharsku Facebook Twitter Enterprise Europe Network v Bulharsku Facebook

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Apríla 2021 od 9.00 do 11.00 h SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do španielčiny a taliančiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka nového portálu Access2Markets naživo s diskusiou s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets

Odborná príprava školiteľov – seminár Česko

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Odborná príprava školiteľov – seminár o Grécku

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Grécko (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Gréčtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Grécku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým grécke podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Grécku Enterprise Europe Network v Grécku Twitter

Odborná príprava školiteľov – seminár vo Francúzsku

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 13.30 do 17.30 h SEČ, Francúzsko
 • Jazyka: Vo francúzštine
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Francúzsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým francúzske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network vo Francúzsku

Odborná príprava školiteľov – seminár vo Fínsku

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 h SEČ, Fínsko (08:00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Fínsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým fínske obchodné organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK vo Fínsku Twitter LinkedIn

Odborná príprava školiteľov – seminár v Maďarsku

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 h SEČ, Maďarsko
 • Jazyka: V maďarčine
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Maďarsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým maďarské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Maďarsku Twitter LinkedIn Facebook

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Februára 2021 od 9.00 do 11.00 h SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do španielčiny, švédčiny, lotyštiny, slovenčiny a slovinčiny.
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka nového portálu Access2Markets naživo s diskusiou s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem o to, ako používať Access2Markets

Odborná príprava školiteľov – seminár v Dánsku

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 h SEČ, Dánsko
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Dánsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým dánske obchodné organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Dánsku LinkedIn Facebook

Odborná príprava školiteľov – seminár Holandsko

Seminár Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 h SEČ, Holandsko
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Holandsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým holandské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Holandsku Twitter

Odborná príprava školiteľov – seminár v Rumunsku

Seminár Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • Januára 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Rumunsko (08.00 – 12:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Rumunčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rumunsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rumunské podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie ES v Rumunsku

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením (Interactio)

 • Januára 2021 od 9.00 do 11.00 h SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do chorvátčiny, estónčiny, taliančiny, litovčiny a portugalčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka Access2Markets v priamom prenose s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, odborníci na podporu obchodu a iní, ktorí majú záujem objaviť, ako používať Access2Markets

Odborná príprava školiteľov Workshop (Írsko)

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 9. decembra 2020 od 9.00 do 13.00 h GMT, Írsko (10:00 – 14:00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Angličtina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Írsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým írske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie a registráciu: Zastúpenie EK v Írsku

Odborná príprava seminára pre školiteľov v Rakúsku

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 4. decembra 2020 od 9.00 do 13:00 SEČ, Rakúsko
 • Jazyka: Nemčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rakúsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rakúske podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Sociálna sieť Twitter

Odborná príprava seminára pre školiteľov v Nemecku

Portál Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • Novembra 2020 od 9.00 do 13:00 SEČ, Nemecko
 • Jazyka: Nemčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava na tému Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým nemecké podnikateľské organizácie a významní multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Nemecku

Cesta k obnove – Posilnenie postavenia malých podnikov v medzinárodnom obchode

Politická reakcia pre hospodárstvo po pandémii

 • Októbra 2020 08:00 – 14:00 SEČ, Brusel
 • Tlačová správa
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Oficiálna otváracia konferencia Access2Markets. Úvodný prejav výkonného podpredsedu a úradujúceho komisára pre obchod Valdisa Dombrovkisa. Príhovor: Denis Redonnet, hlavný úradník pre presadzovanie práva v oblasti obchodu (CTEO), o poslaní a pracovnom pláne CTEO a prezentácia novej platformy Access2Markets zo strany Komisie.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy