Podujatia týkajúce sa Access2Markets

Nadchádzajúce podujatia

S cieľom zabezpečiť rýchle využívanie zo strany európskych podnikov Európska komisia organizuje sériu podujatí odbornej prípravy o Access2Markets pre podnikateľské organizácie a dôležitých multiplikátorov. Bez váhania sa môžete obrátiť na tím Access2Markets prostredníctvom kontaktného formulára v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nadchádzajúcich seminárov odbornej prípravy.

Seminár odbornej prípravy Access2Markets Live Training

Virtuálna odborná príprava s tlmočením naživo

 • Septembra 2023 od 10.00 do 12.00 hod. SEČ (bruselského času)
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do taliančiny, španielčiny, portugalčiny, fínčiny a švédčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR TRADE
 • Krátky opis: Vysvetlenie platformy Access2Markets s odbornou prípravou naživo o tom, ako používať jej rôzne sekcie týkajúce sa dovozu a vývozu, ako získať prístup k zoznamu identifikovaných prekážok obchodu, prehľad o tom, ako kontaktovať jednotné kontaktné miesto pre prekážky obchodu, obchodné štatistiky, nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA), Môj obchodný asistent pre obstarávanie, MyTradeAssistant for Services and Investment, asistenčné pracovisko pre MSP v rámci nástrojov na ochranu obchodu (TDI) a online stretnutie s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Všetky spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a všetci ostatní, ktorí majú záujem zistiť, ako využívať platformu Access2Markets na lepšiu pomoc pri ich internacionalizácii. 
 • A zaregistrovať sa môžete na tejto stránke.
   

Predchádzajúce podujatia

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava

 • Júna 2023 od 10.00 do 12.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do bulharčiny, holandčiny, holandčiny, nemčiny a gréčtiny 
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie), MyTradeAssistant for Services and Investment (My Trade Assistant for Services and Investment) a stretnutia s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a všetci ostatní, ktorí majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets
 • Pozri videozáznam

Seminár Access2Markets – Journée d’accès au marché – JAM 2023

Virtuálne podujatie odbornej prípravy a výmeny informácií organizované v spolupráci s Direction Générale du Trésor (DGTrésor)

 • Čas: 28. marca 2023 o 11.00 h (Paríž, Brusel.) 
 • Jazyka: Francúzske 
 • Hostiteľ/organizátor: DGTrésor v spolupráci s Európskou komisiou, GR TRADE

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava
 

 • Februára 2023 od 9.00 do 11.00 SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do FR – CS – ES – ET – SK
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie), MyTradeAssistant for Services and Investment (My Trade Assistant for Services and Investment) a stretnutia s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a všetci ostatní, ktorí majú záujem zistiť, ako používať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava

 • Novembra 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie), MyTradeAssistant for Services and Investment (My Trade Assistant for Services and Investment) a stretnutia s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Septembra 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do IT – CS – LT – LV – HU
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, My Trade Assistant for Services and Investment (Môj obchodný asistent pre obstarávanie), MyTradeAssistant for Services and Investment (My Trade Assistant for Services and Investment) a stretnutia s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Júna 2022 od 9.00 do 11.00 SEČ 
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Môj obchodný asistent pre obstarávanie a stretnutia s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená
   

Seminár Access2Markets

Organizované v spolupráci s Centrom pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Apríla 2022 od 10.30 do 11.30 SEČ
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom a GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych častí týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a zasadnutia otázok a odpovedí.
 • Cieľová skupina: Všetky spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets pre tých, ktorí majú záujem o prístup na japonský trh využitím dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom.
 • Informácie o podujatí nájdete tu


Seminár Access2Markets

Organizované v spolupráci s francúzskym predsedníctvom

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Apríla 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Francúzske 
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod v spolupráci s francúzskym predsedníctvom
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a časť otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Februára 2022 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do FR-DE-EN-ES-PL-RO
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a časť otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets
 • Registrácia je už ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľná logistika a doprava v Strednej Amerike: výzvy a príležitosti

 • Decembra 2021 od 16.00 do 17.30 SEČ, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube generované titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod/nástroj zahraničného partnerstva ESVČ/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Zainteresované strany z oblasti obchodu EÚ a Strednej Ameriky budú diskutovať o rozvoji udržateľnej logistiky a dopravy v regióne a predstavia projekty a príležitosti pre spoločnosti z EÚ.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, obchodné organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti mobility, dopravy a logistiky v Strednej Amerike
 • Odkazy: ProgramYouTube

Seminár s ICEX España

Access2Markets, ROSA a Access2Procurement odborná príprava

 • Decembra 2021 od 10.00 do 11.30 SEČ, Brusel a Madrid
 • Vysvetlenie a prehliadka Access2Markets, jeho rôzne sekcie týkajúce sa dovozu a vývozu, prekážky, jednotné kontaktné miesto, štatistiky, nástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu ROSA, Access2Procurement a stretnutie s otázkami a odpoveďami
 • Jazyka: Španielčina
 • Registrácia je už ukončená

Seminár Access2Markets

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Novembra 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do slovinčiny, taliančiny a litovčiny
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, Access2Procurement a časť otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets

Registrácia je už ukončená

Úvod do webinára Access2Markets

 • Novembra 2021 od 11.00 do 12.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: ZENIT; Sieť Enterprise Europe Network NRW; GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Organizátori ponúkajú v rámci sprostredkovateľského podujatia MEDICA v oblasti zdravotnej starostlivosti prezentáciu na portáli Access2Markets, jeho nástrojoch a výhodách a kladenie otázok a odpovedí.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu

Access2Markets Road Show 2021

 • Od septembra do decembra 2021 bude GR Európskej komisie pre obchod podporovať Access2Markets a výhody obchodných dohôd EÚ na obchodných a obchodných veľtrhoch.
 • Cieľom je zvýšiť informovanosť o Access2Markets a výhodách obchodných dohôd EÚ prostredníctvom spolupráce so zástupcami podnikov, najmä MSP, a poskytovaním prispôsobených prezentácií podľa ich osobitných obchodných potrieb. Súčasťou účasti bude stánok a vo väčšine prípadov aj verejná prezentácia ako súčasť programu konferencie.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem obchodovať za hranicami EÚ a zistiť, ako využívať Access2Markets
 • Odkazy na podujatia:

Úvod do webinára Access2Markets

 • Novembra 2021 od 13.00 do 14.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: Dublinská obchodná komora
 • Krátky opis: V rámci série vymáhania: Podujatie týkajúce sa dodávateľského reťazca a logistiky, organizátori ponúkajú krátky prehľad o portáli Access2Markets, jeho nástrojoch a výhodách
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Podpora obchodu a investícií v sektore zdravotníctva – obdobie po pandémii COVID-19

 • Októbra 2021 od 17.00 do 18.30 h SEČ, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube generované titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod/nástroj zahraničnej politiky ESVČ/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Zainteresované strany z obchodu EÚ a Strednej Ameriky budú rokovať o nových možnostiach spolupráce a investícií v sektore zdravotníctva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 vrátane vývoja biomedicíny, klinického skúšania a výroby farmaceutických výrobkov. Úplný program rokovania (v španielčine)
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Access2Markety a seminár ROSA

Virtuálna odborná príprava s tlmočením

 • Septembra 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do a z holandčiny, slovenčiny, estónčiny, chorvátčiny, bulharčiny
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Vysvetlenie prístupu Access2Markets, jeho rôznych oddielov týkajúcich sa dovozu a vývozu, prekážok, jednotného kontaktného miesta, štatistiky, nástroja na sebahodnotenie pravidiel pôvodu, stretnutia otázok a odpovedí
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets

Registrácia je už ukončená

Séria obchodných rozhovorov medzi EÚ a Strednou Amerikou

Udržateľné verejné obstarávanie

 • Septembra 2021 od 17.00 do 18.30 h SELČ, Brusel
 • Jazyka: Španielčina, YouTube generované titulky v jazykoch EÚ
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre obchod/nástroj zahraničného partnerstva ESVČ/delegácie EÚ v Kostarike, Salvádore, Hondurase, Guatemale, Nikarague a Paname
 • Krátky opis: Na podujatí sa stretnú zainteresované strany z EÚ a Strednej Ameriky v oblasti obchodu, aby diskutovali a vymieňali si najlepšie postupy v oblasti rozvoja udržateľného verejného obstarávania v Strednej Amerike, čím sa spoločnostiam z EÚ poskytne lepší prístup k príležitostiam verejného obstarávania, ktoré využívajú výhody dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou. Úplný program podujatia
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, oficiálne agentúry na podporu obchodu a inštitucionálne orgány pôsobiace v oblasti verejného obstarávania a iné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie v Strednej Amerike
 • Odkaz na podujatie: YouTube

Prístup na trhy v EÚ a mimo nej – orientácia pre podnikateľov 

Seminár odbornej prípravy

 • Mája 2021 od 14.00 do 16.00 SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do francúzštiny, nemčiny, taliančiny, poľštiny, portugalčiny a španielčiny
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia GR pre rast/GR pre obchod
 • Krátky opis: V rámci série webinárov EÚ Open4Business s názvom „Nový kompas pre MSP“ GR pre obchod uskutoční naživo prezentáciu portálu Access2Markets. Medzi ďalšie témy, na ktoré sa vzťahuje webinár, patrí sieť Enterprise Europe Network (EEN) a Klastre. Celý program série webinárov je dostupný online.
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets
 • Odkaz na oznámenie: Twitter

Vyškoliť školiteľov Pracovný seminár v Poľsku

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • Mája 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Poľsko
 • Jazyka: Poľský
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Poľsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým poľské podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Poľsku na Facebooku Twitter Enterprise Europe Network v Poľsku na Facebooku Twitter

Školiť školiteľov – seminár Bulharsko

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 hod. EET (08.00 – 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Bulharčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Bulharsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým bulharské podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Bulharsku na Facebooku Twitter Enterprise Europe Network v Bulharsku na Facebooku

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Apríla 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do španielčiny a taliančiny
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka nového portálu naživo – Access2Markets – s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets

Vyškoliť školiteľov Seminár Česko

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

Vyškoliť školiteľov Seminár Grécko

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • Apríla 2021 od 9.00 do 13.00 hod. EET, Grécko (08.00 – 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Grécky
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Grécku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým grécke podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Grécku Enterprise Europe Network v Grécku Twitter

Školiť školiteľov workshop vo Francúzsku

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 13.30 do 17.30 SEČ, Francúzsko
 • Jazyka: Francúzske
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Francúzsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým francúzske podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network vo Francúzsku

Vyškoliť školiteľov – seminár vo Fínsku

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Fínsko (08.00 – 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie vo Fínsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým fínske podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK vo Fínsku Twitter LinkedIn

Vyškoliť školiteľov – seminár v Maďarsku

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • Marca 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Maďarsko
 • Jazyka: Maďarské
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Maďarsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým maďarské podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Maďarsku Twitter LinkedIn Facebook

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením

 • Februára 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do španielčiny, švédčiny, lotyštiny, slovenčiny a slovinčiny.
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka nového portálu naživo – Access2Markets – s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets

Školiť školiteľov – seminár v Dánsku

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Dánsko
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Dánsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým dánske podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v Dánsku LinkedIn Facebook

Vyškoliť školiteľov – seminár v Holandsku

Seminár Access2Markety školiteľov (WebEx)

 • Februára 2021 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Holandsko
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Holandsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým holandské podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkazy na oznámenie: Zastúpenie EK v holandskom Twitteri

Odborná príprava školiteľov workshopu v Rumunsku

Seminár Access2Markety školiteľov (WebEx)

 • Januára 2021 od 9.00 do 13.00 h EET, Rumunsko (08.00 – 12.00 hod. SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Rumunčina
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rumunsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rumunské podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie ES v Rumunsku

Seminár odbornej prípravy

Virtuálna prezentácia s tlmočením (Interactio)

 • Januára 2021 od 9.00 do 11.00 hod. SEČ, Brusel
 • Jazyka: Angličtina s tlmočením do chorvátčiny, estónčiny, taliančiny, litovčiny a portugalčiny
 • Hostiteľ/organizátor: GR Európskej komisie pre obchod
 • Krátky opis: Prehliadka Access2Markets naživo s otázkami a odpoveďami
 • Cieľová skupina: Spoločnosti, podnikateľské organizácie, odborníci na podporu obchodu a iné subjekty, ktoré majú záujem zistiť, ako využívať Access2Markets

Vyškoliť školiteľov Seminár Írsko

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • Decembra 2020 od 9.00 do 13.00 h GMT, Írsko (10.00 – 14.00 SEČ, Brusel)
 • Jazyka: Anglickom
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Írsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým írske podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie a registráciu: Zastúpenie ES v Írsku

Odborná príprava seminára pre školiteľov v Rakúsku

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 4. decembra 2020 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Rakúsko
 • Jazyka: Nemecký
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Rakúsku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým rakúske podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Twitter

Odborná príprava seminára pre školiteľov v Nemecku

Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 18. novembra 2020 od 9.00 do 13.00 hod. SEČ, Nemecko
 • Jazyka: Nemecký
 • Hostiteľ/organizátor: Zastúpenie Európskej komisie v Nemecku a GR pre obchod
 • Krátky opis: Praktická odborná príprava v oblasti Access2Markets
 • Cieľová skupina: Predovšetkým nemecké podnikateľské organizácie a dôležití multiplikátori
 • Odkaz na oznámenie: Zastúpenie EK v Nemecku

Cesta k obnove – posilnenie postavenia malých podnikov, aby mohli obchodovať na medzinárodnej úrovni

Politická reakcia pre hospodárstvo po pandémii

 • 13. októbra 2020 od 8.00 do 14.00 hod. SEČ, Brusel
 • Tlačová správa
 • Hostiteľ/organizátor: Európska komisia, GR pre obchod
 • Krátky opis: Oficiálna otváracia konferencia pre Access2Markets. Úvodný príhovor výkonného podpredsedu a úradujúceho komisára pre obchod Valdisa Dombrovkisa. Prejav Denisa Redonnetu, hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu (CTEO), o poslaní a pracovnom pláne CTEO, a prezentácia novej platformy Access2Markets Komisiou.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy