Εκδηλώσεις για την Access2Markets

Προσεχείς εκδηλώσεις

Για να εξασφαλιστεί η ταχεία αφομοίωση από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων κατάρτισης σχετικά με την Access2Markets για επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικούς πολλαπλασιαστές. Παρακαλείστε να μην καταθέσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Access2Markets μέσω του εντύπου επικοινωνίας για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα προσεχή σεμινάρια κατάρτισης.

Σεμινάριο κατάρτισης «Access2Markets Live Training Seminar»

Εικονική κατάρτιση με ζωντανή διερμηνεία

 • 26 Σεπτεμβρίου 2023, 10: 00-12: 00 (ώρα Βρυξελλών)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, φινλανδικά και σουηδικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της πλατφόρμας Access2Markets, με ζωντανή κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τον τρόπο πρόσβασης στον κατάλογο των εμπορικών φραγμών που έχουν εντοπιστεί, μια επισκόπηση του τρόπου επικοινωνίας με το ενιαίο σημείο εισόδου για τους εμπορικούς φραγμούς, τις εμπορικές στατιστικές, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής (ROSA), τον εμπορικό μου βοηθό για τις δημόσιες συμβάσεις, το MyTradeAssistant for Services and Investment, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των μέσων εμπορικής άμυνας (TDI) και μια ζωντανή συνεδρία Q & A
 • Στοχευόμενο κοινό: Όλες οι εταιρείες, οι επιχειρηματικές οργανώσεις, οι επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν πώς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Access2Markets για να βοηθήσουν καλύτερα στη διεθνοποίησή τους. 
 • Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ
   

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση

 • 06 Ιουνίου 2023, 10: 00-12: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα βουλγαρικά, κροατικά, ολλανδικά, γερμανικά και ελληνικά 
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, ο εμπορικός μου βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις, το MyTradeAssistant for Services and Investment και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν πώς να χρησιμοποιήσουν το Access2Markets
 • Βλ. βίντεο

Σεμινάριο Access2Markets — Journée d’accès au marché — JAM 2023

Εικονική εκδήλωση κατάρτισης και ανταλλαγής πληροφοριών που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Direction Générale du Trésor (DGTrésor)

 • Χρόνος: 28 Μαρτίου 2023 στις 11.00 (Παρίσι, Βρυξέλλες,...) 
 • Γλώσσα: Γαλλικά 
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: DGTrésor σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση
 

 • 07 Φεβρουαρίου 2023, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα FR — CS — ES — ET — SK
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, ο εμπορικός μου βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις, το MyTradeAssistant for Services and Investment και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν πώς να χρησιμοποιήσουν το Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση

 • 29 Νοεμβρίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, ο εμπορικός μου βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις, το MyTradeAssistant for Services and Investment και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 28 Σεπτεμβρίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στην IT — CS — LT — LV — HU
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, ο εμπορικός μου βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις, το MyTradeAssistant for Services and Investment και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 01 Ιουνίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, ο εμπορικός μου βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει
   

Σεμινάριο Access2Markets

Διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 28 Απριλίου 2022, 10: 30-11: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, το Access2Procurement και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων.
 • Στοχευόμενο κοινό: Όλες οι εταιρείες, οι επιχειρηματικές οργανώσεις, οι επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλες ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν πώς να χρησιμοποιήσουν την Access2Markets για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιαπωνική αγορά αξιοποιώντας τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση που βρίσκονται εδώ

Σεμινάριο
Access2Markets

Διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη γαλλική Προεδρία

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 05 Απριλίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Γαλλικά 
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Εμπορίου σε συνεργασία με τη γαλλική Προεδρία
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση του Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, το Access2Procurement και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 10 Φεβρουαρίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία σε FR-DE-EN-ES-PL-RO
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση του Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, το Access2Procurement και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σειρά εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής

Βιώσιμη εφοδιαστική και μεταφορές στην Κεντρική Αμερική: προκλήσεις και ευκαιρίες

 • 9 Δεκεμβρίου 2021, 16: 00-17: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Ισπανικά και υπότιτλοι που παράγονται στο YouTube στις γλώσσες της ΕΕ
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου/ΕΥΕΔ — Μηχανισμός εξωτερικής εταιρικής σχέσης/Αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα, τη Νικαράγουα και τον Παναμά
 • Σύντομη περιγραφή: Οι εμπορικοί φορείς της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής θα συζητήσουν για την ανάπτυξη βιώσιμης εφοδιαστικής και μεταφορών στην περιοχή, παρουσιάζοντας έργα και ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕ.
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επίσημοι οργανισμοί προώθησης του εμπορίου και θεσμικοί φορείς που ασχολούνται με την κινητικότητα, τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Κεντρική Αμερική
 • Σύνδεσμοι: Ημερήσια διάταξητουYouTube

Σεμινάριο με το ICEX España

ΚατάρτισηAccess2Markets, ROSA και Access2Procurement

 • 2 Δεκεμβρίου 2021, 10: 00-11: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες & Μαδρίτη
 • Επεξήγηση και ζωντανή περιήγηση στο Access2Markets, τα διάφορα τμήματα εισαγωγών και εξαγωγών της, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής Access2Procurement και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Γλώσσα: Ισπανική
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα σλοβενικά, τα ιταλικά και τα λιθουανικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση του Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, το Access2Procurement και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets

Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο Access2Markets

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 11: 00-12: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ZENIT· Enterprise Europe Network NRW· ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «MEDICA Healthcare Brokerage Event», οι διοργανωτές προσφέρουν μια παρουσίαση στην πύλη Access2Markets, τα εργαλεία και τα οφέλη της, καθώς και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου

Access2Markets Road Show 2021

 • Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021, η ΓΔ Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προωθήσει την Access2Markets και τα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ σε επιχειρηματικές και εμπορικές εκθέσεις
 • Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Access2Markets και τα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, ιδίως τις ΜΜΕ, και της πραγματοποίησης εξατομικευμένων παρουσιάσεων ανάλογα με τις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες τους. Η παρουσία θα περιλαμβάνει περίπτερο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δημόσια παρουσίαση στο πλαίσιο του προγράμματος της διάσκεψης.
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν εκτός των συνόρων της ΕΕ και να ανακαλύψουν πώς να χρησιμοποιήσουν το Access2Markets
 • Σύνδεσμοι προς τις εκδηλώσεις:

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο Access2Markets

 • 3 Νοεμβρίου 2021, 13: 00-14: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Εμπορικό Επιμελητήριο Δουβλίνου
 • Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο της σειράς ανάκτησης: Εκδήλωση για την αλυσίδα εφοδιασμού και την υλικοτεχνική υποστήριξη, οι διοργανωτές παρέχουν μια σύντομη επισκόπηση της πύλης Access2Markets, των εργαλείων και των οφελών της
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου

Σειρά εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής

Τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της υγείας — Η μετά την πανδημία COVID-19 εποχή

 • 21 Οκτωβρίου 2021, 17: 00-18: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Ισπανικά και υπότιτλοι που παράγονται στο YouTube στις γλώσσες της ΕΕ
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου/ΕΥΕΔ/Αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα, τη Νικαράγουα και τον Παναμά
 • Σύντομη περιγραφή: Τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του εμπορίου από την ΕΕ και την Κεντρική Αμερική θα συζητήσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας και επενδύσεων στον τομέα της υγείας μετά την κρίση COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιοϊατρικής, κλινικών δοκιμών και παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Πλήρης ημερήσια διάταξη (στα ισπανικά)
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επίσημοι οργανισμοί προώθησης του εμπορίου και θεσμικοί φορείς που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και άλλοι που ενδιαφέρονται για εμπορικές συναλλαγές στην Κεντρική Αμερική
 • Σύνδεσμος προς την εκδήλωση: YouTube

Σεμινάριο Access2Markets και ROSA

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα και από τα ολλανδικά, τα σλοβακικά, τα εσθονικά, τα κροατικά, τα βουλγαρικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, τα διάφορα τμήματά της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα εμπόδια, το ενιαίο σημείο εισόδου, τα στατιστικά στοιχεία, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής ROSA, συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets

Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σειρά εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις

 • 20 Σεπτεμβρίου 2021, 17: 00-18: 30 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Ισπανικά και υπότιτλοι που παράγονται στο YouTube στις γλώσσες της ΕΕ
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου/ΕΥΕΔ — Μηχανισμός εξωτερικής εταιρικής σχέσης/Αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα, τη Νικαράγουα και τον Παναμά
 • Σύντομη περιγραφή: Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει ενδιαφερόμενα μέρη από την ΕΕ και την Κεντρική Αμερική για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ανάπτυξη βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων στην Κεντρική Αμερική, παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση στις εταιρείες της ΕΕ σε ευκαιρίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που επωφελούνται από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής. Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επίσημοι οργανισμοί προώθησης του εμπορίου και θεσμικοί φορείς που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και άλλοι που ενδιαφέρονται για εμπορικές συναλλαγές στην Κεντρική Αμερική
 • Σύνδεσμος προς την εκδήλωση: YouTube

Πρόσβαση στις αγορές εντός και εκτός της ΕΕ — προσανατολισμός για τους επιχειρηματίες 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

 • 27 Μαΐου 2021, 14: 00-16: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, πολωνικά, πορτογαλικά και ισπανικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Grow/ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων «Open4business» της ΕΕ με τίτλο «Μια νέα πυξίδα για τις ΜΜΕ», η ΓΔ Εμπορίου θα προβεί σε ζωντανή παρουσίαση της πύλης Access2Markets. Άλλα θέματα που καλύπτονται από το διαδικτυακό σεμινάριο είναι το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) και οι συνεργατικοί σχηματισμοί. Το πλήρες πρόγραμμα της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Στο Twitter

Κατάρτιση του εργαστηρίου για τους εκπαιδευτές στην Πολωνία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Κατάρτιση του εργαστηρίου για τους εκπαιδευτές στη Βουλγαρία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 28 Απριλίου 2021, 09: 00-13: 00 ΕΕΤ (08: 00-12: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Βουλγαρικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία και της ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως βουλγαρικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία στο Facebook Twitter Enterprise Europe Network στη Βουλγαρία Facebook

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Εικονική παρουσίαση με διερμηνεία

 • 27 Απριλίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα ισπανικά και στα ιταλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Εγκαινιάστηκεζωντανή περιήγηση στη νέα πύλη — Access2Markets — με συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών Τσεχία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στην Ελλάδα

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 14 Απριλίου 2021, 09: 00-13: 00 ΕΕΤ, Ελλάδα (08: 00-12: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Ελληνικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και στη ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Enterprise Europe Network στην Ελλάδα Twitter

Κατάρτιση του εργαστηρίου για τους εκπαιδευτές στη Γαλλία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 23 Μαρτίου 2021, 13: 30-17: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Γαλλία
 • Γλώσσα: Γαλλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γαλλία και στη ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως γαλλικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network στη Γαλλία

Κατάρτιση του εργαστηρίου για τους εκπαιδευτές στη Φινλανδία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 17 Μαρτίου 2021, 09: 00-13: 00 EET, Φινλανδία (08: 00-12: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία και της ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως φινλανδικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία Twitter LinkedIn

Κατάρτιση του εργαστηρίου για τους εκπαιδευτές στην Ουγγαρία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 10 Μαρτίου 2021, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Ουγγαρία
 • Γλώσσα: Ουγγρικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία και της ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως ουγγρικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία Twitter LinkedIn Facebook

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Εικονική παρουσίαση με διερμηνεία

 • 25 Φεβρουαρίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα ισπανικά, τα σουηδικά, τα λετονικά, τα σλοβακικά και τα σλοβενικά.
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Εγκαινιάστηκεζωντανή περιήγηση στη νέα πύλη — Access2Markets — με συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets

Κατάρτιση του εργαστηρίου για τους εκπαιδευτές στη Δανία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Δανία
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δανία και στη ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως δανικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δανία στο LinkedIn Facebook

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στις Κάτω Χώρες

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 9 Φεβρουαρίου 2021, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Κάτω Χώρες
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Κάτω Χώρες και στη ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως ολλανδικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Twitterτων Κάτω Χωρών

Κατάρτιση του εργαστηρίου για τους εκπαιδευτές στη Ρουμανία

Access2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 09: 00-13: 00 EET, Ρουμανία (08: 00-12: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Ρουμανικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρουμανία και στη ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως ρουμανικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της ΕΚ στη Ρουμανία

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Εικονική παρουσίαση με διερμηνεία (Interactio)

 • 26 Ιανουαρίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα κροατικά, εσθονικά, ιταλικά, λιθουανικά και πορτογαλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Ζωντανή περιήγηση στο Access2Markets με συνεδρία Q & A
 • Στοχευόμενο κοινό: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες στον τομέα της προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης του Access2Markets

Κατάρτιση του εργαστηρίου για τους εκπαιδευτές στην Ιρλανδία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 09: 00-13: 00 GMT, Ιρλανδία (10: 00-14: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία και στη ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως ιρλανδικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση και την εγγραφή: Αντιπροσωπεία της ΕΚ στην Ιρλανδία

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στην Αυστρία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Αυστρία
 • Γλώσσα: Γερμανική
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία και της ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως αυστριακές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Στο Twitter

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στη Γερμανία

Access2Markets Train the Trainers Workshop Virtual (WebEx)

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Γερμανία
 • Γλώσσα: Γερμανική
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία και της ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Συνεδρίαπρακτικής κατάρτισης για το Access2Markets
 • Στοχευόμενο κοινό: Κυρίως γερμανικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία

Η πορεία προς την ανάκαμψη — Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο

Πολιτική αντίδραση για την οικονομία μετά την πανδημία

 • 13 Οκτωβρίου 2020 08: 00-14: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Δελτίο Τύπου
 • Φιλοξενούσα/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Επίσημη εναρκτήρια διάσκεψη για την Access2Markets. Εναρκτήρια ομιλία του εκτελεστικού αντιπροέδρου και του ασκούντος χρέη Επιτρόπου Εμπορίου Valdis Dombrovkis. Ομιλία του Denis Redonnet, επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών (CTEO), σχετικά με την αποστολή και το πρόγραμμα εργασίας του CTEO, και παρουσίαση της νέας πλατφόρμας Access2Markets από την Επιτροπή.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις