Εκδηλώσεις για την Access2Markets

Προσεχείς εκδηλώσεις 

Για να εξασφαλιστεί η ταχεία υιοθέτηση από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων κατάρτισης σχετικά με την Access2Markets για επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικούς πολλαπλασιαστές.

Οι παρουσιάσεις PowerPoint διατίθενται μετά τις εκδηλώσεις για να σας βοηθήσουν να διοργανώσετε δικές σας συνεδρίες κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του Access2Markets.

Σεμινάριο Access2Markets — Journée d’accès au marché — JAM 2023

Εικονική εκδήλωση κατάρτισης και ανταλλαγής πληροφοριών που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Direction Générale du Trésor (DGTrésor)

 • Χρόνος: 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00 (Παρίσι, Βρυξέλλες,...) 
 • Γλώσσα: Γαλλικά 
 • Φιλοξενούμενος/διοργανωτής: DGTrésor σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
 • Περισσότερες πληροφορίες και πύλη εγγραφής διατίθενται στη σελίδα εγγραφής της DGTrésor

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση
 

 • 07 Φεβρουαρίου 2023, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στη FR — CS — ES — ET — SK
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, του βοηθού μου για τις δημόσιες συμβάσεις, του MyTradeAssistant για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις και μιας συνεδρίας ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση

 • 29 Νοεμβρίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, του βοηθού μου για τις δημόσιες συμβάσεις, MyTradeAssistant για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις και μιας συνεδρίας ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 28 Σεπτεμβρίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στην IT — CS — LT — LV — HU
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, του βοηθού μου για τις δημόσιες συμβάσεις, MyTradeAssistant για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις και μιας συνεδρίας ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 01 Ιουνίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, του βοηθού μου για τις δημόσιες συμβάσεις και μιας συνεδρίας ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει
   

Σεμινάριο Access2Markets

Διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 28 Απριλίου 2022, 10: 30-11: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας και ΓΔ Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, του Access2Procurement και μιας συνεδρίας ερωταπαντήσεων.
 • Κοινό-στόχος: Όλες οι εταιρείες, οι επιχειρηματικές οργανώσεις, οι επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τρόπους χρήσης της Access2Markets για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιαπωνική αγορά αξιοποιώντας τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση βρίσκονται εδώ

Σεμινάριο
Access2Markets

Διοργανώνεται σε συνεργασία με τη γαλλική Προεδρία

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 05 Απριλίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Γαλλικά 
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Εμπορίου σε συνεργασία με τη γαλλική Προεδρία
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, Access2Procurement και συνεδρίας ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 10 Φεβρουαρίου 2022, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία σε FR-DE-EN-ES-PL-RO
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, Access2Procurement και συνεδρίας ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σειρά εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής

Βιώσιμη εφοδιαστική και μεταφορές στην Κεντρική Αμερική: προκλήσεις και ευκαιρίες

 • 9 Δεκεμβρίου 2021, 16: 00-17: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Ισπανικά, υπότιτλοι που παράγονται στο YouTube στις γλώσσες της ΕΕ
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Εμπορίου/Μέσο εξωτερικής εταιρικής σχέσης της ΕΥΕΔ/Αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα, τη Νικαράγουα και τον Παναμά
 • Σύντομη περιγραφή: Οι εμπορικοί παράγοντες της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής θα συζητήσουν για την ανάπτυξη βιώσιμης εφοδιαστικής και μεταφορών στην περιοχή, παρουσιάζοντας έργα και ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕ
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επίσημοι οργανισμοί προώθησης του εμπορίου και θεσμικοί φορείς που ασχολούνται με την κινητικότητα, τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Κεντρική Αμερική
 • Σύνδεσμοι: Ημερήσια διάταξητουYouTube

Σεμινάριο με το ICEX España

ΚατάρτισηAccess2Markets, ROSA και Access2Procurement

 • 2 Δεκεμβρίου 2021, από τις 10: 00 έως τις 11: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες/Μαδρίτη
 • Επεξήγηση και ζωντανή περιήγηση στο Access2Markets, τα διάφορα τμήματα εισαγωγών και εξαγωγών, εμπόδια, ενιαίο σημείο εισόδου, στατιστικά στοιχεία, εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής ROSA, Access2Procurement και συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Γλώσσα: Ισπανικά
 • Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σεμινάριο Access2Markets

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα σλοβενικά, τα ιταλικά και τα λιθουανικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, Access2Procurement και συνεδρίας ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets

Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο Access2Markets

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 11: 00-12: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ZENIT· Δίκτυο Enterprise Europe Network NRW· ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης MEDICA Healthcare Brokerage Event, οι διοργανωτές προσφέρουν μια παρουσίαση στην πύλη Access2Markets, τα εργαλεία και τα οφέλη της, καθώς και μια συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Επιχειρήσεις, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου

Access2Markets Road Show 2021

 • Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021, η ΓΔ Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προωθήσει την Access2Markets και τα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ σε επιχειρηματικές και εμπορικές εκθέσεις
 • Στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την Access2Markets και τα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και της παροχής προσαρμοσμένων παρουσιάσεων στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές τους ανάγκες. Η παρουσία θα περιλαμβάνει περίπτερο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δημόσια παρουσίαση στο πλαίσιο του προγράμματος της διάσκεψης.
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται για το εμπόριο πέραν των συνόρων της ΕΕ και ανακαλύπτουν τρόπους χρήσης της Access2Markets
 • Σύνδεσμοι προς τις εκδηλώσεις:

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο Access2Markets

 • 3 Νοεμβρίου 2021, 13: 00-14: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Εμπορικό Επιμελητήριο του Δουβλίνου
 • Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο της σειράς ανακτήσεών τους: Εκδήλωση για την αλυσίδα εφοδιασμού και την υλικοτεχνική υποστήριξη, οι διοργανωτές παρέχουν μια σύντομη επισκόπηση της πύλης Access2Markets, των εργαλείων και των οφελών της
 • Κοινό-στόχος: Επιχειρήσεις, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου

Σειρά εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής

Τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της υγείας — Η εποχή μετά την πανδημία COVID-19

 • 21 Οκτωβρίου 2021, 17: 00-18: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Ισπανικά, υπότιτλοι που παράγονται στο YouTube στις γλώσσες της ΕΕ
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Εμπορίου/Μέσο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΥΕΔ/Αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα, τη Νικαράγουα και τον Παναμά
 • Σύντομη περιγραφή: Οι εμπορικοί φορείς της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής θα συζητήσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας και επενδύσεων στον τομέα της υγείας μετά την κρίση COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της βιοϊατρικής, των κλινικών δοκιμών και της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Πλήρης ημερήσια διάταξη (στα ισπανικά)
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επίσημοι οργανισμοί προώθησης του εμπορίου και θεσμικοί φορείς που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και άλλοι που ενδιαφέρονται για το εμπόριο στην Κεντρική Αμερική
 • Σύνδεσμος προς την εκδήλωση: YouTube

Σεμινάριο Access2Markets και ROSA

Εικονική κατάρτιση με διερμηνεία

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία από και προς τα ολλανδικά, τα σλοβακικά, τα εσθονικά, τα κροατικά, τα βουλγαρικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Επεξήγηση της Access2Markets, των διαφόρων τμημάτων της για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των φραγμών, του ενιαίου σημείου εισόδου, των στατιστικών, της ROSA του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής, συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets

Η εγγραφή έχει πλέον κλείσει

Σειρά εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής

Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις

 • 20 Σεπτεμβρίου 2021, 17: 00-18: 30 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Ισπανικά, υπότιτλοι που παράγονται στο YouTube στις γλώσσες της ΕΕ
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Εμπορίου/Μέσο εξωτερικής εταιρικής σχέσης της ΕΥΕΔ/Αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα, τη Νικαράγουα και τον Παναμά
 • Σύντομη περιγραφή: Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εμπορικούς φορείς της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ανάπτυξη βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων στην Κεντρική Αμερική, παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση στις εταιρείες της ΕΕ σε ευκαιρίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που επωφελούνται από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής. Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επίσημοι οργανισμοί προώθησης του εμπορίου και θεσμικοί φορείς που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και άλλοι που ενδιαφέρονται για το εμπόριο στην Κεντρική Αμερική
 • Σύνδεσμος προς την εκδήλωση: YouTube

Πρόσβαση στις αγορές εντός και εκτός της ΕΕ — προσανατολισμός για τους επιχειρηματίες 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

 • 27 Μαΐου 2021, 14: 00-16: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, πολωνικά, πορτογαλικά και ισπανικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Grow/ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων της ΕΕ «Open4Business», «Μια νέα πυξίδα για τις ΜΜΕ», η ΓΔ Εμπορίου θα παρουσιάσει ζωντανά την πύλη Access2Markets. Άλλα θέματα που καλύφθηκαν στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) και οι συνεργατικοί σχηματισμοί. Το πλήρες πρόγραμμα της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Στο Twitter

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στην Πολωνία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στη Βουλγαρία

Εργαστήριο Access2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 28 Απριλίου 2021, 09: 00-13: 00 EET (08: 00-12: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Βουλγαρικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως βουλγαρικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία στο Facebook Twitter Enterprise Europe Network στη Βουλγαρία

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Εικονική παρουσίαση με διερμηνεία

 • 27 Απριλίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα ισπανικά και τα ιταλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Ζωντανή περιήγηση στη νέα πύλη που εγκαινιάστηκε — Access2Markets — με συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών Τσεχίας

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στην Ελλάδα

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 14 Απριλίου 2021, 09: 00-13: 00 EET, Ελλάδα (08: 00-12: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Ελληνικά:
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Enterprise Europe Network in Greece Twitter

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στη Γαλλία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 23 Μαρτίου 2021, 13: 30-17: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Γαλλία)
 • Γλώσσα: Γαλλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γαλλία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως γαλλικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Twitter LinkedIn Enterprise Europe Network στη Γαλλία

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στη Φινλανδία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 17 Μαρτίου 2021, 09: 00-13: 00 EET, Φινλανδία (08: 00-12: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως φινλανδικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία Twitter LinkedIn

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στην Ουγγαρία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 10 Μαρτίου 2021, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Ουγγαρία)
 • Γλώσσα: Ουγγρικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως ουγγρικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία Twitter LinkedIn Facebook

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Εικονική παρουσίαση με διερμηνεία

 • 25 Φεβρουαρίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα ισπανικά, σουηδικά, λετονικά, σλοβακικά και σλοβενικά.
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Ζωντανή περιήγηση στη νέα πύλη που εγκαινιάστηκε — Access2Markets — με συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών Δανία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Δανία)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δανία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως δανικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δανία στο LinkedIn Facebook

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών Κάτω Χώρες

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 9 Φεβρουαρίου 2021, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Κάτω Χώρες
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Κάτω Χώρες και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως ολλανδικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμοι προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Κάτω Χώρες Twitter

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στη Ρουμανία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Workshop (WebEx)

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 09: 00-13: 00 EET, Ρουμανία (08: 00-12: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Ρουμανικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρουμανία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως ρουμανικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρουμανία

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Εικονική παρουσίαση με διερμηνεία (Interactio)

 • 26 Ιανουαρίου 2021, 09: 00-11: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Γλώσσα: Αγγλικά με διερμηνεία στα κροατικά, εσθονικά, ιταλικά, λιθουανικά και πορτογαλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: ΓΔ Trade της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σύντομη περιγραφή: Ζωντανή περιήγηση στο Access2Markets με συνεδρία ερωταπαντήσεων
 • Κοινό-στόχος: Εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματίες προώθησης του εμπορίου και άλλοι που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης της Access2Markets

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στην Ιρλανδία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 09: 00-13: 00 GMT, Ιρλανδία (10: 00-14: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Βρυξέλλες)
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως ιρλανδικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση και την καταχώριση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στην Αυστρία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Αυστρία)
 • Γλώσσα: Γερμανικά:
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως αυστριακές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Στο Twitter

Κατάρτιση του εργαστηρίου εκπαιδευτών στη Γερμανία

ΕργαστήριοAccess2Markets Train the Trainers Virtual (WebEx)

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 09: 00-13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Γερμανία)
 • Γλώσσα: Γερμανικά:
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία και ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Πρακτική κατάρτιση για την Access2Markets
 • Κοινό-στόχος: Κυρίως γερμανικές επιχειρηματικές οργανώσεις και σημαντικοί πολλαπλασιαστές
 • Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία

Η πορεία προς την ανάκαμψη — Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο

Πολιτική απάντηση για την οικονομία μετά την πανδημία

 • 13 Οκτωβρίου 2020, 08: 00-14: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), Βρυξέλλες
 • Δελτίο Τύπου
 • Φιλοξενία/διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου
 • Σύντομη περιγραφή: Επίσημη εναρκτήρια διάσκεψη για την Access2Markets. Εναρκτήρια ομιλία του εκτελεστικού αντιπροέδρου και του ασκούντος καθήκοντα επιτρόπου Εμπορίου Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ομιλία του Denis Redonnet, επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών (CTEO), σχετικά με την αποστολή και το πρόγραμμα εργασιών του CTEO, και παρουσίαση της νέας πλατφόρμας Access2Markets από την Επιτροπή.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις