Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Sõnastiku mõiste:

Kumuleerumine

Kaubanduslepingute säte, mis võimaldab riigist A pärinevaid ja riigist B pärinevatele toodetele täiendavalt töödeldud või lisatud kaupu käsitada riigist B pärinevatena.

Seetõttu võimaldab see tootjatele paindlikkust sisendite ja osade hankimisel, võimaldades neil kasutada sisendeid ja osi teistes partnerriikides asuvatelt tarnijatelt, kellel on endiselt õigus soodustariifidele. Kumulatsioon koosneb neljast tüübist: kahepoolne, diagonaalne, piirkondlik ja täielik kumulatsioon.

Seonduv sisu:

Päritolueeskirjad;

Share this page:

Kiirlingid