Sõnastiku mõiste:

Kumuleerumine

Kaubanduslepingute säte, mis võimaldab riigist A pärinevaid ja riigist B pärinevatele toodetele täiendavalt töödeldud või lisatud kaupu käsitada riigist B pärinevatena.

Seetõttu võimaldab see tootjatele paindlikkust sisendite ja osade hankimisel, võimaldades neil kasutada sisendeid ja osi teistes partnerriikides asuvatelt tarnijatelt, kellel on endiselt õigus soodustariifidele. Kumulatsioon koosneb neljast tüübist: kahepoolne, diagonaalne, piirkondlik ja täielik kumulatsioon.

Seonduv sisu:

Päritolueeskirjad;

Jagage seda lehte: