Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Sõnastiku mõiste:

Vedu makstud kuni

Kaupade eksportimise meetod, kui eksportija maksab kaupade veo eest nimetatud sihtkohta. Ostja vastutab kõigi kaotsimineku või kahjustumise riskide eest, samuti mis tahes lisatasude eest, mis võivad tekkida pärast seda, kui esimene vedaja on kauba oma valdusse võtnud. Kui kaup tarnitakse vedajale, läheb vastutus riski eest müüjalt üle ostjale.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid