Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Termin ze słowniczka:

Przewóz opłacony do

Metoda wywozu towarów, w przypadku gdy eksporter płaci za przetransportowanie towarów do określonego miejsca przeznaczenia. Nabywca jest odpowiedzialny za wszelkie ryzyko straty lub szkody, a także wszelkie dodatkowe opłaty, które mogą powstać po objęciu towarów przez pierwszego przewoźnika. W przypadku gdy towary są dostarczane przewoźnikowi, odpowiedzialność za ryzyko zostaje przeniesiona ze sprzedającego na kupującego.

Udostępnij tę stronę:

Linki