Речник на термините:

Превоз платен до

Метод на износ на стоки, при който износителят плаща за транспортирането на стоките до посоченото местоназначение. Купувачът носи отговорност за всички рискове от загуби или щети, както и за всякакви допълнителни такси, които могат да възникнат, след като първият превозвач е влязъл във владение на стоките. Когато стоките се доставят на превозвача, отговорността за риска се прехвърля от продавача на купувача.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки