Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Terminu tal-glossarju:

Trasport imħallas lil

Metodu ta’ esportazzjoni ta’ merkanzija, fejn l-esportatur iħallas għat-trasport ta’ merkanzija lejn id-destinazzjoni msemmija. Ix-xerrej huwa responsabbli għar-riskji kollha ta’ telf jew ħsara, kif ukoll kull ħlas addizzjonali li jista’ jinqala’ wara li l-ewwel trasportatur ikun ħa l-pussess tal-merkanzija. Meta l-oġġetti jiġu kkonsenjati lit-trasportatur, ir-responsabbiltà għar-riskju tiġi ttrasferita mill-bejjiegħ lix-xerrej.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr