Bacainní trádála

Sa rannán seo is féidir na bacainní trádála ar fad a tuairiscíodh d’Ard-Stiúrthóireacht na Trádála a fheiceáil, bacainní trádála a dhéanann difear d'easpórtálacha an Aontais chuig tíortha nach Ballstáit den Aontas iad. Aicmítear na bacainní de réir chineál an bhirt agus na hearnálacha a dhéanann siad difear dóibh. Nuair atá fáil ar a leithéid, liostaítear na bacainní leis na cóid táirge HS ábhartha.

Sonraí bacainne

Teideal {{data.title}}
Dáta tuairiscithe {{data.reportedDate}}
An nuashonrú / seiceáil is déanaí {{data.lastUpdateDate}}
Aitheantas bacainne {{data.barrierId}}
Rannóg
Beart
Tír {{data.country}}
Cur síos
Cóid HS ceann ar bith
Stádas bacainne Bacainn réitithe
Roinn an leathanach seo: