Пречки пред търговията

В този раздел можете да видите всички пречки пред търговията, докладвани на ГД „Търговия“, които засягат износа на ЕС за държави извън Съюза. Пречките се класифицират по видове мерки и по секторите, които засягат. Когато е възможно, пречките са изброени със съответните кодове на продукти по ХС.

Подробности за пречката

Наименование {{data.title}}
Дата на съобщаване {{data.reportedDate}}
Последна актуализация / проверка {{data.lastUpdateDate}}
Номер на пречка {{data.barrierId}}
Сектор
Мярка
Държава {{data.country}}
Описание
Кодове по ХС не е посочено
Статус на пречката Отстранена пречка
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки