Handelshinder

I den här sektionen hittar du alla handelshinder som har anmälts till GD Handel och som påverkar export från EU till länder utanför EU. Handelshindren klassificeras efter typ av åtgärd och vilken sektor som påverkas. Om HS-nummer finns tillgängligt uppges det också.

Uppgifter om hinder

Titel {{data.title}}
Rapporteringsdatum {{data.reportedDate}}
Senaste uppdatering/kontroll {{data.lastUpdateDate}}
Hinder-id {{data.barrierId}}
Sektor
Åtgärd
Land {{data.country}}
Beskrivning
HS-nummer Inga
Status på hinder Undanröjt hinder
Dela sidan:

Genvägar