Tűréshatár vagy de minimis

Ha az Ön termékéhez rendelt származási szabály nem teljesül (lásd a megfelelően átalakított árukra vonatkozó szakaszt (link a szakaszhoz), az Ön importterméke egyes esetekben még mindig az Ön partnerországából származónak tekinthető.

Az áru akkor is megfelel az alkalmazandó származási szabálynak, ha a nem származó anyagok értéke nem haladja meg az egyes származási szabályokban meghatározott konkrét küszöbértéket. Ez a küszöb általában a termék gyártelepi árának 10 %-a vagy 15 %-a.

Ha az Ön árujára alkalmazandó szabály a megfelelően átalakított árukra vonatkozó szakaszban (link az új szakaszhoz) leírt három szabály egyike, a tűréshatár az alábbiak szerint alkalmazható:

  • a vámtarifa-besorolási szabály megváltoztatása esetén a tűréshatár lehetővé teszi a partnerországbeli gyártó számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyek vámtarifaszáma megegyezik a végtermék vámtarifaszámával. Ez azzal a feltétellel történik, hogy ezen anyagok értéke nem haladja meg a tűréshatárt. Ezt a küszöbértéket a vonatkozó származási szabályok határozzák meg.
  • ha a bizonyos termékekből történő előállítás szabályát alkalmazzák, a tűréshatár lehetővé teszi a partnerországbeli gyártó számára, hogy az előállítás későbbi szakaszát képező nem származó anyagokat használjon fel – feltéve, hogy azok értéke nem haladja meg a tűréshatárt. Ezt a küszöbértéket a vonatkozó származási szabályok határozzák meg.
  • ha a hozzáadott értékre vonatkozó szabályt alkalmazzák, ne feledje, hogy az importtermékére vonatkozó tűréshatárt nem lehet a termékéhez rendelt egyedi származási szabály küszöbértékeként használni. Ebben az esetben a maximális százalékos küszöbértéket nem lehet túllépni.
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások