Bendras kontaktinis centras

Viena bendra prieiga yra Europos Komisijos prekybos departamento komanda, kuriai vadovauja už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingas vyriausiasis pareigūnas. Vienas bendras prieigos punktas yra pirmasis kontaktinis punktas visiems ES suinteresuotiesiems subjektams, kurie susiduria su galimomis prekybos kliūtimis trečiosiose šalyse arba kurie nustato, kad nesilaikoma tvarumo taisyklių, susijusių su prekyba ir darniu vystymusi, arba bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema.

Kad jums būtų lengviau rasti kelią, viena bendra prieiga parengė dvi skundų formas: vieną dėl patekimo į rinką ir (arba) prekybos kliūčių ir vieną dėl tvarumo klausimų, taip pat nuoseklius jų pildymo vadovus. Dėl klausimų, susijusių su kovos su prievarta priemone, ir norėdami pateikti atitinkamą informaciją, apsilankykite Kovos su prievarta priemonės bendrame informaciniame punkte.

Ar norite pateikti skundą per vieną bendrą prieigą? Kreipkitės į mus!

Viena bendra prieiga gali jums padėti, kai rengiate savo skundą – į vieną bendrą prieigą galite kreiptis tiesiogiai adresu trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Vykstant išankstinio pranešimo procesui, viena bendra prieiga gali padėti nuspręsti, ar pateikti skundą, ir prireikus patarti, kaip pateikti skundą.

Kaip viena bendra prieiga imasi tolesnių veiksmų, susijusių su skundais?

Gavęs kontaktines formas, viena bendra prieiga užtikrins supaprastintą jūsų skundo vertinimo procesą. Tai apima Jūsų klausimo vertinimą, kurį atlieka atitinkami Prekybos GD ekspertai, koordinuodami veiksmus su kitomis Europos Komisijos tarnybomis ir prireikus ES delegacijomis. Užbaigus vertinimą, su jumis susisieks tiesiogiai, kad paaiškintų rezultatus ir galimus tolesnius veiksmus.

Kreipkitės į mus

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos