Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Glosārija termins:

Materiāls

Jebkura viela, ko izmanto ražojuma ražošanā, tostarp jebkuras sastāvdaļas, izejvielas, sastāvdaļas vai daļas.

Share this page:

Tiešās saites