Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Материал

Всяко вещество, използвано при производството на продукт, включително и всякакви съставки, суровини, компоненти или части.

Share this page:

Бързи връзки