Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Материал

Всяко вещество, използвано при производството на продукт, включително и всякакви съставки, суровини, компоненти или части.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки