Όρος στο γλωσσάριο:

Υλικό

Κάθε ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συστατικών, πρώτων υλών, κατασκευαστικών στοιχείων ή μερών του.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις