Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Terminu tal-glossarju:

Taxxa fuq il-valur miżjud

Taxxa fuq il-konsum indirett fuq oġġetti u servizzi imposti f’kull punt ta’ bejgħ, imposti fuq livell nazzjonali.

Kontenut relatat:

Taxxi

Share this page:

Links ta’ malajr