Taxxi

Il-kumpanija tiegħek tbigħ oġġetti jew servizzi? Din it-taqsima tgħinek tifhem xi wħud mit-taxxi li jistgħu jiġu applikati.

Hemm żewġ tipi ewlenin ta’ tassazzjoni li għandek tkun taf dwarhom

 • Tassazzjoni diretta — taxxi applikati mill-gvernijiet fuq dħul, introjtu jew profitt, eż. taxxa korporattiva
 • Tassazzjoni indiretta — taxxi imposti mill-gvernijiet fuq il-fornituri, li sussegwentement jinġabru mill-klijent, eż. taxxa fuq il-valur miżjud (VAT)

It-Taqsima li ġejja ser tiddiskuti esklużivament it-taxxi indiretti, peress li dan huwa t-tip li speċifikament għandu impatt fuq l-importaturi u l-esportaturi.

It-tassazzjoni indiretta tista’ tieħu forom differenti. Dan jinkludi taxxi fuq il-bejgħ bħat-taxxa fuq il-valur miżjud, it-taxxa tas-sisa u t-taxxa, fost oħrajn. Din it-taqsima tpoġġi enfasi fuq il-VAT u t-taxxi tas-sisa peress li dawn huma dawk ewlenin li se tasal għalihom.

Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT)

It-taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) hija taxxa fuq il-konsum ad valorem imqiegħda fuq il-prodotti u s-servizzi kull meta jiżdied il-valur fil-katina tal-produzzjoni. Għandha erba’ karatteristiċi ewlenin

 • din titqiegħed fuq l-attivitajiet kummerċjali kollha. Dan jinkludi l-provvisti kollha ta’ oġġetti u servizzi, irrispettivament mill-post tal-oriġini
 • tiġi imposta fuq kull tranżazzjoni kummerċjali u sseħħ bħala perċentwal tal-prezz tal-bejgħ
 • normalment tiġi imposta fil-post tal-bejgħ. Bħala tali, l-esportazzjonijiet jew il-prodotti mibjugħa għall-konsum barra mill-pajjiż normalment ma jħallsux VAT fil-post ta’ oriġini.
 • l-ispejjeż fl-aħħar mill-aħħar jitħallsu mill-konsumatur

Tranżazzjonijiet taxxabbli

L-attivitajiet ewlenin soġġetti għall-VAT huma

 • provvista ta’ oġġetti għal skopijiet kummerċjali
 • forniment ta’ servizzi għal skopijiet kummerċjali
 • importazzjonijiet

Il-ħlas tal-VAT

Il-VAT tinġabar permezz ta’ sistema speċifika.

 • ċerti persuni jew organizzazzjonijiet taxxabbli (dawk irreġistrati) jimponu l-VAT fuq il-bejgħ tagħhom (taxxa tal-output) — huma jitolbu lura l-VAT imposta fuq ix-xiri tagħhom użat fl-attività kummerċjali tagħhom (taxxa fuq ix-xiri)
 • id-differenza bejn it-taxxa tal-output u t-taxxa fuq l-input hija l-VAT li finalment tinġabar.
 • il-pagamenti tal-VAT fuq l-importazzjoni huma kemxejn differenti. Normalment jiġu ttrattati bl-istess mod bħal dazji doganali
 • il-persuni taxxabbli jridu jimlew il-formoli inkluż il-valur tal-oġġetti, il-post tal-oriġini, id-destinatarju, id-destinazzjoni, il-prezz, il-piż, eċċ. qabel ma tkun tista’ tiġi kkalkolata l-VAT totali dovuta

Dazji tas-sisa

Id-dazji tas-sisa huma imposti fuq prodotti li jagħmlu ħsara lis-saħħa tal-konsumatur jew li jniġġsu l-ambjent.

Il-leġiżlazzjoni dwar din il-kwistjoni tista’ tiġi kkategorizzata fl-istruttura (l-ammont taxxabbli u l-avveniment) u r-rati tad-dazji tas-sisa

Id-dazju tas-sisa huwa pagabbli biss mar-rilaxx għall-konsum. il-produttur mhux dejjem huwa responsabbli għall-ħlas tad-dazju tas-sisa.

Ir-rati tad-dazju tas-sisa jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Biex taqra aktar dwar id-dazji tas-sisa li jistgħu japplikaw għall-prodott tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta l-gwida prattika għan-negozju fl-Ewropa.

Ammont taxxabbli totali

L-ammont taxxabbli huwa s-somma totali effettivament imħallsa jew li titħallas mix-xerrej, mill-konsumatur jew minn parti terza. B’kollox, l-ammont taxxabbli huwa l-prezz iffatturat.Dan jinkludi

 • taxxi, dazji, imposti u ħlasijiet (eskluża l-VAT innifisha)
 • spejjeż inċidentali bħal kummissjoni, ippakkjar, trasport u spejjeż ta’ l-assigurazzjoni mitluba mill-fornitur lix-xerrej jew lill-klijent

Meta tiġi importata merkanzija, l-ammont taxxabbli jinkludi wkoll spejjeż inċidentali magħmula matul il-vjaġġ għad-destinazzjoni finali.

 

Ammont taxxabbli

=

Valur għal skopijiet doganali

+

Dazji tad-dwana u kull taxxa oħra dovuta minħabba l-importazzjoni

+

Spejjeż supplimentari sal-post tad-destinazzjoni

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr