Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Pojem v slovníku:

Daň z pridanej hodnoty

Daň z nepriamej spotreby tovarov a služieb uložených na každom mieste predaja, uložená na vnútroštátnej úrovni.

Súvisiaci obsah:

Dane

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy