Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Данък върху добавената стойност

Косвен данък върху потреблението на стоки и услуги, събирани на всеки пункт за продажба, наложен на национално равнище.

Свързано съдържание:

Данъци

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки