Речник на термините:

Данък върху добавената стойност

Косвен данък върху потреблението на стоки и услуги, събирани на всеки пункт за продажба, наложен на национално равнище.

Свързано съдържание:

Данъци

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки