Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Данък върху добавената стойност

Косвен данък върху потреблението на стоки и услуги, събирани на всеки пункт за продажба, наложен на национално равнище.

Свързано съдържание:

Данъци

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки