Όρος στο γλωσσάριο:

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Έμμεσος φόρος κατανάλωσης για αγαθά και υπηρεσίες που επιβάλλονται σε κάθε σημείο πώλησης και επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο.

Σχετικό περιεχόμενο:

Φόροι

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις