Term uit de woordenlijst:

Compenserende rechten

Compenserende rechten, ook antisubsidierechten genoemd, zijn invoerrechten die op grond van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) worden ingesteld en tot doel hebben de negatieve effecten van subsidies te neutraliseren. Zij worden opgelegd wanneer na onderzoek blijkt dat een ander land zijn uitvoer subsidieert op een manier die binnenlandse producenten in het importerende land schade berokkent.

Soortgelijke inhoud:

Compenserende rechten op gesubsidieerde goederen

Deze pagina delen:

Snelle links