Téarma gluaise:

Dleachtanna frithchúitimh

Is dleachtanna ar allmhairí a fhorchuirtear faoi rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) iad dleachtanna frithchúitimh, ar a dtugtar dleachtanna frith-fhóirdheontais freisin, agus tá sé mar aidhm leo éifeachtaí diúltacha fóirdheontas a neodrú. Forchuirtear iad tar éis imscrúdaithe a fháil amach go bhfuil tír eachtrach ag fóirdheonú a honnmhairí, a dhéanann díobháil do tháirgeoirí intíre sa tír allmhairíochta.

Ábhar gaolmhar:

Dleachtanna frithchúitimh ar earraí ar tugadh fóirdheontas ina leith

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa