Όρος στο γλωσσάριο:

Αντισταθμιστικοί δασμοί

Οι αντισταθμιστικοί δασμοί, γνωστοί και ως δασμοί κατά των επιδοτήσεων, είναι εισαγωγικοί δασμοί που επιβάλλονται βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και αποσκοπούν στην εξουδετέρωση των αρνητικών επιπτώσεων των επιδοτήσεων. Επιβάλλονται αφού διαπιστωθεί από έρευνα ότι μια ξένη χώρα επιδοτεί τις εξαγωγές της ζημιώνοντας τους εγχώριους παραγωγούς στη χώρα εισαγωγής.

Σχετικό περιεχόμενο

Αντισταθμιστικοί δασμοί επί των επιδοτούμενων προϊόντων

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις