Termin ze słowniczka:

Cła wyrównawcze

Cła wyrównawcze, znane również jako cła antysubsydyjne, są cłami przywozowymi nakładanymi zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) i mają na celu neutralizację negatywnych skutków subsydiów. Są one nakładane po stwierdzeniu, że zagraniczne państwo subwencjonuje swój wywóz, wyrządzając szkodę producentom krajowym w kraju przywozu.

Treść pokrewna:

Cła wyrównawcze na subsydiowane towary

Udostępnij tę stronę: