Term uit de woordenlijst:

Compenserende rechten op gesubsidieerde goederen

Als uw bedrijf overweegt uit te voeren, kunt u in deze rubriek nagaan met welke invoerrechten en andere kosten u te maken krijgt. Het bevat geen productspecifieke informatie. Daarvoor moet u de zoekfunctie van het product gebruiken.

Naast antidumpingrechten kunnen antisubsidiemaatregelen van toepassing zijn op uw product. Deze worden ook compenserende maatregelen genoemd. Zij compenseren de gevolgen van een oneerlijke subsidie van een handelspartner.

Compenserende maatregelen kunnen uit verschillende instrumenten bestaan, maar zij omvatten gewoonlijk hogere rechten. Een compenserende maatregel kan bestaan uit een aanvullend ad-valoremrecht of een specifiek recht. Zij kan worden toegepast in de vorm van een minimuminvoerprijs, of in de vorm van een „prijsverbintenis”, wanneer de exporteur zich ertoe verbindt het product boven een minimumprijs te verkopen.

Informatie over de antisubsidieregels en -maatregelen van de EU

Informatie over alle voltooide en lopende antisubsidieonderzoeken in de EU

Deze pagina delen:

Snelle links