Term uit de woordenlijst:

De subsidies

Subsidies zijn wanneer een overheid onbillijke financiële steun verleent aan haar bedrijven om goederen te produceren of uit te voeren tegen kunstmatig lage prijzen. De subsidies moeten specifiek zijn, d.w.z. aan een bepaalde onderneming, groep ondernemingen, sector of regio.

Deze pagina delen:

Snelle links