Όρος στο γλωσσάριο:

Επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η κυβέρνηση παρέχει αθέμιτη χρηματοδοτική συνδρομή στις εταιρείες της για την παραγωγή ή την εξαγωγή αγαθών σε τεχνητά χαμηλές τιμές. Οι επιδοτήσεις πρέπει να έχουν ατομικό χαρακτήρα, δηλαδή να χορηγούνται σε συγκεκριμένη εταιρεία, όμιλο εταιρειών, τομέα ή περιφέρεια.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις