Pojem v slovníku:

Dotácie

K subvenciám dochádza vtedy, keď vláda poskytuje nespravodlivú finančnú pomoc svojim spoločnostiam na výrobu alebo vývoz tovaru za umelo nízke ceny. Subvencie musia byť špecifické, t. j. poskytnuté konkrétnej spoločnosti, skupine spoločností, odvetviu alebo regiónu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy