Termin ze słowniczka:

Dotacje

Subsydia mają miejsce wtedy, gdy rząd udziela niesprawiedliwej pomocy finansowej swoim przedsiębiorstwom w celu produkcji lub wywozu towarów po sztucznie zaniżonych cenach. Dotacje muszą być szczególne, tj. przyznawane konkretnemu przedsiębiorstwu, grupie przedsiębiorstw, sektorowi lub regionowi.

Udostępnij tę stronę: