Sõnastiku mõiste:

Toetused

Subsiidiumid on olukorrad, kus valitsus annab oma äriühingutele ebaõiglast rahalist abi, et toota või eksportida kaupu kunstlikult madalate hindadega. Subsiidiumid peavad olema konkreetsed, st neid tuleb anda konkreetsele ettevõttele, kontsernile, sektorile või piirkonnale.

Jagage seda lehte: