Речник на термините:

Субсидии

Субсидиите са когато правителството предоставя несправедлива финансова помощ на своите дружества за производство или износ на стоки на изкуствено ниски цени. Субсидиите трябва да бъдат специфични, т.е. предоставени на конкретно дружество, група от дружества, сектор или регион.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки