Glosārija termins:

Subsīdijas

Subsīdijas piešķir tad, ja valdība sniedz negodīgu finansiālu palīdzību saviem uzņēmumiem, lai ražotu vai eksportētu preces par mākslīgi zemām cenām. Subsīdijām jābūt konkrētām, t. i., jāpiešķir konkrētam uzņēmumam, uzņēmumu grupai, nozarei vai reģionam.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites