Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Term uit de woordenlijst:

Wereldhandelsorganisatie

Intergouvernementele organisatie die de internationale handel tussen landen reguleert.

Share this page:

Snelle links