Όρος στο γλωσσάριο:

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Διακυβερνητικός οργανισμός που ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο μεταξύ των εθνών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις