Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term fra ordlisten:

Verdenshandelsorganisationen

Mellemstatslig organisation, der regulerer den internationale handel mellem nationer.

Share this page:

Genveje