Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojam iz pojmovnika:

Svjetska trgovinska organizacija

Međuvladina organizacija koja uređuje međunarodnu trgovinu među narodima.

Share this page:

Brze poveznice