Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Glosārija termins:

Pasaules Tirdzniecības organizācija

Starpvaldību organizācija, kas regulē starptautisko tirdzniecību starp valstīm.

Share this page:

Tiešās saites